Studiul 11

Marti , 08 martie 2011

Biblia nu vorbeşte direct împotriva jocurilor de noroc, dar nici nu ni-i putem imagina pe ucenici sau pe primii creştini jucând poker, nu-i aşa?

Totodată, Pavel avertizează împotriva iubirii de bani, afirmând că ea este rădăcina tuturor relelor şi motivul pentru care unii s-au lăsat de credinţă (1 Tim. 6,10). Unii doresc să se îmbogăţească şi jocurile de noroc devin o cursă prin care Satana urmăreşte să-i distrugă.

1 Timotei 6

10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

3. Cum putem aplica învăţătura din Matei 25,15-30 la problema jocurilor de noroc şi la faptul că marea majoritate a jucătorilor au de pierdut?

Matei 25

15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.
16. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
17. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
18. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.
20. Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.”
21. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
22. Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.”
23. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
24. Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat:
25. mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!”
26. Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat;
27. prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28. Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are!
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Industria jocurilor de noroc prosperă, fiindcă sunt mult mai mulţi cei care pierd decât cei care câştigă. Ştii ce şanse ai să câştigi la loterie? Infime! Ai şanse mai mari să fii lovit de un trăsnet, decât să câştigi lozul cel mare!

Logic, nu are niciun rost să cheltuim banii pe jocuri de noroc – industria jocurilor de noroc poate exista numai dacă oamenii pierd mai mult decât câştigă. Şi totuşi oamenii joacă, la început, doar ca să se distreze, iar mai târziu, pentru că le-a intrat în obişnuinţă.

De ce? Se pare că răspunsul este legat de lipsa respectului de sine. Mulţi găsesc o satisfacţie în a-şi imagina momentul în care vor fi câştigători. Pierd mereu, dar speră că vor câştiga data viitoare. Şi continuă să joace. După ce cheltuiesc toţi banii, se împrumută, mint şi fură uneori pentru a obţine o nouă „doză” din acest „drog” non-chimic.

Poate credem că nimeni din biserică nu are probleme cu jocurile de noroc, însă Ellen White a scris despre acest subiect, întrucât era o problemă chiar şi pe vremea ei. Nu avem motive să credem că astăzi, când jocurile de noroc există pretutindeni, membrii bisericii nu au această problemă, mai ales că internetul ne aduce cazinoul acasă.

Pentru a renunţa la jocurile de noroc, sunt necesari câţiva paşi: 1) trebuie să admiţi că ai o problemă serioasă; 2) trebuie să renunţi imediat şi 3) să găseşti refugiu într-o grupă (dacă este posibil), pentru a evita recăderea în acest viciu. Fii întotdeauna vigilent şi fereşte-te de orice stimul care te poate ispiti să participi la un joc de noroc. Iar, pentru evitarea recidivelor, este necesar să îţi întăreşti respectul faţă de tine însuţi. Cel mai important este ca, atunci când te lupţi cu ispita, să ai o relaţie neîntreruptă cu Dumnezeu şi să ceri împlinirea făgăduinţelor Sale legate de vindecare.

Ce i-ai spune cuiva care ar veni la tine şi ţi-ar zice: „Sunt dependent de jocurile de noroc şi pur şi simplu nu pot renunţa”? Ce făgăduinţe biblice i-ai citi? Vezi 1 Cor. 10,13 şi 1 Petru 4,1.2.

1 Corinteni 10

13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

1 Petru 4

1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul;
2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO