Relaţiile intime – dar sau păcat

Studiul 11

Luni , 07 martie 2011

2. Ce ne spune Biblia despre relaţiile intime ca sursă de bucurie în căsnicie şi de întărire a legăturii dintre soţ şi soţie? Prov. 5,18.19; 1 Cor. 7,2-5.

Proverbe 5

18. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
19. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

1 Corinteni 7

2. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
3. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.
5. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.

Relaţiile intime sunt un dar, între multe alte daruri frumoase pe care Dumnezeu li le-a oferit oamenilor. Dumnezeu a dat acest dar nu numai pentru procreare, ci şi ca sursă de bucurie, de apropiere şi de unitate, însă aceasta numai în cadrul căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie (Gen. 1,27.28; 1 Cor. 7,2). Când depăşeşte cadrul şi limitele prevăzute de El, darul acesta se transformă într-un păcat care are deseori consecinţe devastatoare (vezi 1 Cor.6,18.19). Numai Dumnezeu cunoaşte dimensiunile reale ale dezastrului pe care l-a produs imoralitatea sexuală în familia omenească.

Geneza 1

27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

1 Corinteni 7

2. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.

1 Corinteni 6

18. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.
19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Impulsul sexual este foarte puternic şi de aceea el poate lua cu uşurinţă forma abuzului. El se poate transforma uşor într-o obsesie foarte dificil de controlat. Mai rău este că şi în acest domeniu se poate ajunge la dependenţă.

Prostituţia şi adulterul sunt formele tradiţionale de imoralitate sexuală şi pot duce la dependenţă (vezi Prov. 5,3-14; 9,13.18). Pe lângă acestea, au apărut şi forme noi. De exemplu, pornografia şi, mai nou, pornografia pe internet au generat o problemă uriaşă, pentru că au deschis posibilitatea de a aduce în casă sau în birou, prin reviste, casete video sau cu un simplu click, imaginile cele mai degradante şi mai abjecte. Persoanele care îşi îngăduie aceste practici prezintă un risc mai mare de a dezvolta o dependenţă, o obsesie, iar relaţiile lor de familie şi de căsătorie au toate şansele să se deterioreze. Ne este imposibil să estimăm relele pe care le-a adus adulterul în lumea noastră.

Proverbe 5

3. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
4. dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
5. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
6. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
7. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
8. depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
9. ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi;
10. ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;
11. ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi,
12. şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
13. Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
14. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

Proverbe 9

13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic.
18. El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.

Este uşor de pornit pe calea imoralităţii sexuale, iar cei care nu au căzut în această capcană fac bine dacă stau departe de ea! Cât de important este să urmăm exemplul lui Iosif (vezi Gen. 39,7-12) atunci când suntem ispitiţi să avem o aventură extraconjugală!

Geneza 39

7. După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine!”
8. El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are.
9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea.
11. Într-o zi, când intrase în casă ca să-şi facă lucrul şi când nu era acolo niciunul din oamenii casei,
12. ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă.

Dumnezeu este gata să ofere iertare şi eliberare oricărei persoane prinse în capcana acestei forme de dependenţă. Este esenţial să ne predăm Lui (Iacov 4,7). Însă mecanismul dependenţei este atât de complicat, încât este nevoie de ajutorul unui specialist. Grupurile-suport, formate din oameni care cred că Dumnezeu este sursa cea mai importantă de ajutor şi care sunt specializaţi în tratarea acestei probleme, se pot dovedi a fi foarte benefice.

Iacov 4

7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Cum poţi ajuta o persoană care se face vinovată de acest păcat şi care caută la Dumnezeu iertare şi vindecare? Să presupunem că tu eşti cel care are probleme în acest domeniu. Crezi că mai există speranţă şi pentru tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO