Studiul 11

Miercuri , 09 martie 2011

4. Care era rugăciunea înţeleptului? Prov. 30,8.9

Proverbe 30

8. Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
9. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.

Biblia nu stabileşte o sumă limită pe care să căutăm să o câştigăm, dar ne avertizează împotriva atitudinii greşite faţă de bani şi averi: lăcomia. Din cauza concepţiei greşite despre bani, oamenii pot deveni obsedaţi de câştig şi ajung dependenţi de bani (chiar dacă îi câştigă cinstit) sau de agonisirea de bunuri. Ei investesc atât de mult timp şi efort în aceste lucruri, încât ele devin idolii lor.

Tehnologia informaţiei a reuşit să uşureze multe activităţi, însă, în acelaşi timp, ea constituie o problemă pentru cei înclinaţi spre dependenţă. De exemplu, investitorii privaţi de la bursa de valori pot acum să încheie rapid tranzacţii pe internet, astfel că unii rămân în faţa computerului ore în şir, motivaţi de dorinţa de a câştiga bani. Totuşi nu putem susţine că, în felul acesta, sunt ispravnici buni care investesc banii cu înţelepciune şi grijă!

5. Ce avertizare desprindem din următoarele texte? Marcu 10,17-27; 1 Tim. 6,10; Luca 12,15.

Marcu 10

17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
18. „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
19. Cunoşti poruncile: „Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.”
20. El I-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.”
21. Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.”
22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii.
23. Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”
24. Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
25. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”
26. Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: „Cine poate atunci să fie mântuit?”
27. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

1 Timotei 6

10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

Luca 12

15. Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

Expresia „a plecat întristat de tot” (Marcu 10,22) ne arată că omul acesta iubea banii mai mult decât Îl iubea pe Domnul. Agonisirea de bani sau de averi nu este bună sau rea în sine. Ceea ce contează este dacă ne legăm inima de ea (Mat. 6,21). Ea devine un pericol atunci când o aşezăm pe primul plan în viaţa noastră, în locul cuvenit căutării Împărăţiei lui Dumnezeu şi a neprihănirii Sale (vers. 33).

Matei 6

21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Pe traseul dintre Liverpool şi continentul american, vaporul Chanunga a intrat în coliziune cu un vas mic, care venea dinspre Hamburg. La bordul lui se aflau peste două sute de pasageri, iar vaporul s-a scufundat la o jumătate de oră după accident. Deşi au fost coborâte bărcile de salvare, pentru ca naufragiaţii să urce în ele, numai treizeci şi patru de pasageri au reuşit să se salveze. De ce atât de puţini? Aproape toţi şi-au luat pungile cu aur şi argint şi le-au legat la brâu. Ei şi-au pierdut viaţa, pentru că au refuzat să renunţe la bani.

Cui nu-i plac banii!? Însă întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este aceasta: „Îmi stăpânesc dorinţa de a avea bani sau mă las stăpânit de ea?”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO