Studiul 9

19 februarie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Ps. 100,3; Fapte 17,24-28; Rom. 12,3; Mat. 22,39; 2 Samuel 9; Luca 15; Efes. 4,23-32.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2,9)

Stima de sine scăzută este o plagă a societăţii moderne. Oamenii vin la psihologi sau la pastori doar pentru a-şi rezolva această problemă sau alte probleme asociate cu ea: diferite dependenţe, depresie sau tulburări de alimentaţie. În viaţa de zi cu zi, stima de sine scăzută, chiar dacă nu capătă proporţii alarmante, poate afecta aproape invariabil relaţiile dintre oameni şi poate împiedica performanţa în majoritatea domeniilor de activitate.

Probabil că motivul principal pentru care oamenii suferă mai mult ca niciodată din această cauză este mass-media, care prezintă celebrităţile în mod idealist, insuflându-le telespectatorilor un sentiment de inferioritate.

Însă stima de sine, aşa cum este ea prezentată în Biblie, ne oferă o perspectivă diferită. Psihologia convenţională consideră că stima de sine reprezintă evaluarea personală a trăsăturilor şi a caracteristicilor pe baza observării de sine şi pe baza reacţiilor celorlalţi. Biblia ne oferă cel puţin alte două elemente componente: statutul primit de om la creaţiune (Gen. 1,26.27) şi părerea lui Dumnezeu despre oameni şi darul pe care El L-a oferit tuturor (Ioan 3,16). Dacă adăugăm aceste elemente la definiţia de mai sus, atât de multe lucruri se pot schimba în ceea ce priveşte stima de sine!

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO