Studiul 8

Vineri , 18 februarie 2011

Puterile întunericului se strâng în jurul sufletului şi Îl ascund pe Isus de privirile noastre, iar uneori nu putem decât să aşteptăm îndureraţi şi plini de mirare până când norul trece. Perioadele acestea sunt uneori teribile. Speranţa pare a ne părăsi şi ne cuprinde disperarea, În aceste ceasuri cumplite, trebuie să învăţăm să ne încredem, să ne bizuim numai pe meritele ispăşirii şi, în nevrednicia noastră completă, să ne abandonăm în seama meritelor Mântuitorului răstignit şi înviat. Dacă vom face aşa, nu vom pieri niciodată – niciodată! Când pe cărarea ta străluceşte lumina, nu este mare lucru să fii plin de puterea harului. Însă aşteptarea cu răbdare în speranţă, atunci când norii ne înconjoară şi când totul este întunecat, necesită credinţă şi supunere, lucru care face ca voinţa noastră să se contopească cu voinţa lui Dumnezeu. Ne lăsăm descurajaţi prea repede şi strigăm neliniştiţi ca încercarea să fie luată de la noi, atunci când ar trebui să cerem răbdare ca să rezistăm şi har ca să biruim.” – Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 114.

Întrebări pentru discuţie

1. Unii oameni înving greutăţi care pe alţii îi copleşesc. Care este secretul lor?

2. Gândeşte-te mai mult la întrebarea despre încercările şi tragediile care nu par a avea un final fericit. Cum să le interpretăm? Cum le împăcăm cu credinţa noastră şi cu făgăduinţele lui Dumnezeu?

3. Ce mesaj ne transmite Ellen G. White în a patra frază din pasajul de la secţiunea de vineri („În aceste ceasuri cumplite…”)? Care este speranţa noastră? De ce este Evanghelia singura noastră speranţă, indiferent de tragediile prin care trecem?

4. Cum poţi aplica practic sfatul lui Petru din 1 Petru 4,12.13? Este destul de dificil să rezişti în încercare şi să rămâi credincios, dar să mai faci şi ceea ce spune Petru! Cum este posibil aşa ceva?

5. Să presupunem că vine la tine o persoană cu o problemă foarte dificilă, din care, omeneşte vorbind, nu pare a mai exista cale de ieşire. De asemenea, să presupunem că nu ai la dispoziţie decât cinci minute pentru a-i spune câteva cuvinte. Ce cuvinte de încurajare ai rosti?

1 Petru 4

12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO