Studiul 8

Joi , 17 februarie 2011

Pavel s-a născut şi a copilărit în Tars. Părinţii lui erau din seminţia lui Beniamin. El a obţinut cetăţenia romană prin tatăl lui, care era cetăţean roman. El a devenit fariseu, o grupare religioasă care respecta la literă Legea (Tora) şi tradiţia orală (Mişna). În aceste condiţii, probabil că Pavel se bucura de privilegiile statutului lui social şi religios.

Totuşi, atunci când a răspuns la chemarea lui Isus, viaţa lui s-a schimbat complet. Din persecutor, el a devenit ţinta persecuţiei radicale a concetăţenilor lui şi, în final, a romanilor. Timp de trei decenii, el a suferit multe necazuri şi, după ce a fost întemniţat la Roma, a fost executat.

7. În 2 Cor. 11,23-28 sunt enumerate câteva dintre necazurile cu care s-a confruntat Pavel. După atâta suferinţă, ce afirmaţie face Pavel cu privire la viaţa lui? Ce învăţăminte putem desprinde cu privire la problemele vieţii? Fil. 4,11-13

2 Corinteni 11

23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai mult. În osteneli, şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!
24. De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una;
25. de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării.
26. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi;
27. în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!
28. Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile.

Filipeni 4

11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Mulţumirea este o componentă esenţială a fericirii şi a bunăstării psihice. Cei care privesc lucrurile pozitiv, cei care îşi acceptă trecutul şi care privesc viitorul cu speranţă sunt nişte oameni mulţumiţi. Este interesant de notat că a avea „totul” nu ne garantează mulţumirea şi fericirea. Unii nu sunt mulţumiţi niciodată, oricât de mult ar avea. Alţii, deşi au puţin, sunt mulţumiţi. Care este secretul?

Una dintre definiţiile actuale ale „inteligenţei” este aceea de „capacitate de adaptare la situaţii noi”, precum mutarea în alt loc, cunoaşterea unor persoane noi, trecerea prin condiţii socio-economice noi. Pavel nu a moştenit această capacitate, întrucât el însuşi spune: „m-am deprins” (Filipeni 4,12) să fiu mulţumit. Cu toţii ne putem dezvolta această capacitate. Capacitatea de adaptare şi spiritul de mulţumire, indiferent de împrejurări, sunt două trăsături pe care le putem dobândi în timp, prin trăirea lor practică.

Versetul 13 ne prezintă cheia rezistenţei lui Pavel la încercări. El se simţea mulţumit atât cu puţine resurse materiale, cât şi cu multe resurse materiale, dar mai mult decât atât, el putea să facă totul în Isus Hristos.

Cât de mulţumit eşti? Cât de mult te afectează „zestrea” primită la naştere? Cum poţi învăţa să fii mulţumit cu starea în care te găseşti (vers. 11)?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO