Studiul 8

12 februarie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Iov 19,25; Iacov 5,10.11; Rut 1; Estera 2; 2 Cor. 11,23-28; Fil. 4,11-13.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.” (Psalmii 46,1-3)

Rezistenţa la încercări presupune înfruntarea vicisitudinilor vieţii, a traumelor, a tragediilor, a ameninţărilor şi a stresului extrem şi revenirea la starea de dinainte, fără să ne lăsăm afectaţi de ele prea mult.

În ultimul timp, această trăsătură a atras atenţia în mod deosebit, deoarece este important să avem o anumită rezistenţă în faţa greutăţilor vieţii. În definitiv, cu toţii ne confruntăm în viaţă cu factori majori de stres, nu-i aşa? Întrebarea este: Cum le putem face faţă, fără să ne lăsăm distruşi emoţional?

La începutul anilor 1960, Victor şi Mildred Goertzel au scris cartea Cradles of Eminence, care conţine analiza biografică a peste 700 de persoane care au avut de suferit în copilărie (familii destrămate, probleme
financiare, handicapuri fizice şi/sau psihice etc.) şi care, în pofida necazurilor, au avut succes. Cartea a fost republicată în 2004.

Biblia ne vorbeşte despre oameni care au trecut prin necazuri şi care, prin harul lui Dumnezeu, şi-au revenit şi au depăşit problemele. În ciuda împrejurărilor dificile şi a slăbiciunilor lor de caracter, ei I-au permis lui Dumnezeu să lucreze prin intermediul lor, pentru că aceşti oameni au avut capacitatea de a merge înainte, înfruntând necazurile.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO