Studiul 7

Luni , 7 februarie 2011

Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii îmi priveau topiţi spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!” (Is. 38,14)

Descrierea din acest text nu ne lasă nicio îndoială cu privire la durerea intensă simţită de Ezechia. Suferinţa sufletească este exprimată diferit în culturi diferite. În anumite zone, oamenii suferă în tăcere şi se feresc să se manifeste vizibil. Alţii (ca Ezechia) se jelesc şi plâng când au un necaz. De asemenea, modurile de manifestare a suferinţei diferă de la un om la altul. Unii oamenii înfruntă moartea cu mai multă seninătate decât alţii.

Simptomele depresiei apar de regulă la persoanele care suferă de o boală îndelungată sau la bolnavii în faza terminală. Ezechia era bolnav, iar boala aceasta ameninţa să-i pună capăt vieţii. Din acest motiv, el a căzut în depresia descrisă în Isaia 38. Simptomele depresiei sunt atât de dureroase, încât mulţi încearcă să se sinucidă, ca să pună capăt acestei experienţe îngrozitoare. Mai exact, peste 10% dintre pacienţii care suferă de depresie cronică ajung să se sinucidă. Este limpede că depresia cronică este o problemă serioasă şi trebuie tratată ca atare.

Isaia 38

1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.”
2. Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
3. „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.
4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel:
5. „Du-te şi spune lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
6. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta.”
7. Şi iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit:
8. voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.” Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse.
9. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşirii lui:
10. „Ziceam: „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!”
11. Ziceam: „Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor!
12. Locuinţa mea este luată şi mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător care m-ar rupe din ţesătura lui. Până deseară îmi vei pune capăt!
13. Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei pune capăt!
14. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!”
15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel.
16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa.
17. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!
18. Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.
19. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.
20. Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în Casa Domnului.”
21. Isaia zisese: „Să se aducă o turtă de smochine şi s-o întindă peste bubă; şi Ezechia va trăi.”
22. Şi Ezechia zisese: „După ce semn voi cunoaşte că mă voi sui la Casa Domnului?”

2. Ce simptome sunt descrise în următoarele texte? Ps. 31,10; 77,4; 102,4.5; 1 Împăraţi 19,4.

Psalmii 31

10. mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele!

Psalmii 77

4. Tu îmi ţii pleoapele deschise; şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.

Psalmii 102

4. Inima îmi este lovită şi mi se usucă întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
5. Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne.

1 Împărați 19

4. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

Depresia are ca urmare o varietate de manifestări: (a) tristeţe profundă (mâhnire) ; (b) lipsă de motivaţie pentru orice tip de activitate, chiar plăcută; (c) modificarea apetitului şi pierderea sau luarea în greutate; (d) tulburări de somn – somn prea puţin sau prea mult; (e) stimă de sine scăzută; (f) putere scăzută de judecată, memorie slabă şi (g) gânduri de moarte şi sinucidere. Unii oameni prezintă numai unul sau două dintre aceste simptome, în vreme ce alţii prezintă mai multe simptome şi suferă luni întregi înainte de vindecare. În ambele cazuri, povara depresiei este enormă şi trebuie rezolvată pe cale medicală şi spirituală.

Cu toţii suntem uneori mai mult sau mai puţin trişti şi descurajaţi din diverse motive. Ce lucruri te dărâmă sufleteşte şi de ce? Adu-ţi aminte de situaţiile din trecut în care Dumnezeu ţi-a călăuzit viaţa. Ce speranţă şi ce încurajare îţi inspiră aceste experienţe? De ce este important să nu le dai uitării?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO