Studiul 7

Duminică , 6 februarie 2011

1. Citeşte Psalmul 42. Te regăseşti în cele afirmate aici? Ce speranţă ne oferă acest psalm?

Psalmii 42

1. (Către mai marele cântăreţilor. Cântarea fiilor lui Core.) Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!
2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?
3. Cu lacrimi mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?”
4. Mi-aduc aminte şi-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime şi cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare.
5. Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule; de aceea la Tine mă gândesc, din ţara Iordanului, din Hermon şi din muntele Miţear.
7. Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor Tale; toate talazurile şi valurile Tale trec peste mine.
8. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.
9. De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca mea: „Pentru ce mă uiţi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmaşului?”
10. Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia, când mă batjocoresc vrăjmaşii mei şi-mi zic neîncetat: „Unde este Dumnezeul tău?”
11. Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.

David a cunoscut modificări serioase de dispoziţie din cauza persecuţiei nedrepte (din partea lui Saul şi a duşmanilor lui Israel, de pildă). Pe lângă aceasta, faptul că el însuşi a călcat poruncile lui Dumnezeu i-a provocat un sentiment de vinovăţie (Ps. 51,4), iar acest sentiment este deseori asociat cu depresia.

Psalmii 51

4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.

Când cineva are o părere negativă despre sine însuşi („sunt prost”), când priveşte viaţa cu pesimism („viaţa este nedreaptă”) şi când crede că viitorul nu-i aduce nicio speranţă („nu va fi niciodată mai bine”), există mari şanse ca depresia să se adâncească. Atitudinea aceasta poartă denumirea de „mentalitate catastrofică”.

Creştinii au la dispoziţie modalităţi alternative de interpretare a evenimentelor, în care se cuprind planul lui Dumnezeu şi soliile Sale.

Analizează următoarele alternative:

1. Concepţia despre tine însuţi. Tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu, ai fost făcut stăpân peste tot ce a creat El pe pământ (Gen. 1,26.27). Chiar dacă nu mai sunt ca la început, trăsăturile lui Dumnezeu încă se mai zăresc în tine. Isus Hristos, prin jertfa Sa, te-a salvat de la moartea veşnică şi ţi-a oferit anumite privilegii – să faci parte din poporul Său ales, din preoţia împărătească, din neamul sfânt (1 Petru 2,9). Înaintea lui Dumnezeu, tu ai o valoare infinită.

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

1 Petru 2

9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

2. Concepţia despre lume. Este adevărat că lumea este stricată şi plină de rău. Există totuşi multe lucruri bune, nobile şi demne de admiraţie (Fil. 4,8), la care putem medita. Mai mult decât atât, creştinii îşi pot explica existenţa răului fără să ajungă la disperare, întrucât ei ştiu cum a apărut el şi care este soarta lui finală.

Filipeni 4

8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

3. Concepţia despre viitor. Ce viitor minunat îi aşteaptă pe copiii lui Dumnezeu! Biblia este plină de făgăduinţe care vorbesc despre asigurarea mântuirii (Ps. 37,39).

Psalmii 37

39. Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.

Tristeţea nu este un păcat. Şi Isus a fost trist destul de des. Nu trebuie să ne simţim vinovaţi din cauză că suntem trişti sau deprimaţi. Trecem uneori prin situaţii în care suntem trişti din motive bine întemeiate. Cum poţi folosi adevărurile biblice de mai sus pentru a depăşi luptele sufleteşti prin care treci acum?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO