STUDIUL 3

Marti ,11 ianuarie 2011

5. Ce remedii simple i-au fost oferite lui Ilie în această perioadă stresantă din viaţa lui? Ce putem învăţa de aici? Ce impact au faptele noastre (fie ele bune sau rele) asupra stării minţii noastre? 1 Împ. 19,5-9

1 Imparati 19

5. S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.”
6. El s-a uitat, şi la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou.
7. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”
8. El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.
9. Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?”

Dormi. Mănâncă. Dormi din nou. Apoi fă exerciţiu fizic intens – mergi pe jos patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, de la Muntele Carmel la Muntele Horeb. Cât de interesant este că somnul adecvat, exerciţiile fizice şi alimentaţia sănătoasă se regăsesc atât de des în prescripţiile medicale pentru combaterea stresului psihic!

Un tratament deseori administrat în cazul tulburărilor de dispoziţie este programarea activităţilor. El constă din stabilirea unui program rigid în care se cuprind activităţi plăcute şi utile, care să constrângă persoana deprimată să se organizeze, să anticipe şi să desfăşoare diverse activităţi. Un astfel de regim o ajută să îşi umple timpul cu activităţi pozitive şi să evite autocompătimirea. Printre activităţi, se numără şi exerciţiul fizic, deoarece el ajută la producerea de endorfine, nişte substanţe naturale similare morfinei, care sporesc buna dispoziţie şi, cel puţin temporar, eliberează de depresie.

Providenţa divină l-a condus pe Ilie la paşii practici necesari pentru restaurarea echilibrului său psihic. La fel ca el, şi noi avem nevoie să rămânem deschişi faţă de călăuzirea divină. Imediat ce s-a aşezat sub ienupăr, Ilie s-a rugat. Da, este adevărat că nu a fost tipul potrivit de rugăciune (pentru că I-a cerut Domnului să-i pună capăt vieţii), dar cel puţin s-a rugat, şi-a exprimat dorinţa ca Dumnezeu să preia controlul.

Ilie a ieşit din starea de descurajare teribilă şi Dumnezeu a putut să lucreze mai departe prin el (1 Împ. 19,15.16; 2 Împ. 2,7-11). Înainte să fie luat la cer, Ilie a avut marele privilegiu de a-l unge pe succesorul lui şi de a fi martor la despărţirea apelor Iordanului, pentru ca să traverseze râul împreună cu Elisei, ca pe uscat.

1 Imparati 19

15. Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; şi când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.
16. Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.

2 Imparati 2

7. Cincizeci de inşi dintre fiii prorocilor au sosit şi s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor, şi ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului.
8. Atunci Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul şi a lovit cu ea apele, care s-au despărţit într-o parte şi într-alta, şi au trecut amândoi pe uscat.
9. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”
10. Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa.”
11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.

În final, Ilie a fost luat la cer fără să cunoască experienţa morţii! Un „final” surprinzător pentru un bărbat care nu cu mult în urmă Îi ceruse lui Dumnezeu să-i ia viaţa!

Ce binecuvântări pierdem, dacă ne rugăm numai când suntem descurajaţi şi disperaţi? Comparaţi viaţa de rugăciune constantă cu rugăciunile înălţate numai în momente de criză. Cum putem să ne formăm deprinderea de a ne ruga neîncetat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO