Evenimentele dureroase ale vieţii

STUDIUL 3

Luni ,10 ianuarie 2011

Citeşte 1 Împăraţi 18,40. Fie că a participat direct sau nu la uciderea a sute de oameni, Ilie a condus această operaţiune şi, fără îndoială, aceasta a fost pentru el o experienţă care l-a tulburat profund din punct de vedere emoţional. Dumnezeu a îngăduit acest act, deoarece a considerat că era singura cale de eradicare a idolatriei, în ritualurile căreia se includea şi sacrificarea copiilor (Ier. 19,5). Cu toate acestea, profetul a fost negreşit afectat din punct de vedere emoţional.

1 Imparati 18

40. „Puneţi mâna pe prorocii lui Baal”, le-a zis Ilie, „niciunul să nu scape!” Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison şi i-a înjunghiat acolo.

Ieremia 19

5. Au zidit şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi de tot lui Baal: lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.

3. Pe lângă stresul produs de acest act, cu ce alt factor de stres s-a mai confruntat Ilie? 1 Împ. 19,1.2

1 Imparati 19

1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii.
2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”

De la începutul domniei lui Ahab, regina cea rea şi-a propus să-l determine pe soţul ei să-i slujească lui Baal şi să i se închine (1 Împ. 16,31). Datorită influenţei ei, tot Israelul a căzut în idolatrie. Izabela a contribuit la restaurarea închinării la Astarteea, una dintre formele cele mai josnice şi mai degradante ale idolatriei canaanite. Însă acum, după moartea preoţilor idolatri, Izabela a ajuns la capătul răbdării şi s-a umplut de furie.

1 Imparati 16

31. Şi, ca şi cum ar fi fost puţin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă şi pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidonienilor, şi a slujit lui Baal şi s-a închinat înaintea lui.

4. Care a fost reacţia lui Ilie la mesajul trimis de Izabela? 1 Împ. 19,3.4

1 Imparati 19

3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
4. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

Cum a putut acest om al lui Dumnezeu, după seria întreagă de minuni la care a fost martor, să ajungă într-o stare de disperare atât de adâncă?! Cum de s-a descurajat atât de tare, încât să-I ceară lui Dumnezeu să-i ia viaţa, după atâtea minuni la care fusese martor sau în care fusese implicat direct!

Aşa a ştiut Satana să profite de slăbiciunile omeneşti. El va lucra şi de aici înainte în acelaşi fel. Ori de câte ori cineva este înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satana e şi el acolo, ca să ispitească şi să necăjească. El ne atacă în punctele slabe din caracterul nostru. El caută să clatine încrederea noastră în Dumnezeu, care îngăduie să existe asemenea stări de lucruri.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 120

De câte ori ai reacţionat la fel ca Ilie, de câte ori ai uitat modul extraordinar în care a lucrat Domnul pentru tine? De ce este important ca, mai ales în momentele de disperare şi de stres, să rememorăm modul în care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră? De ce uităm atât de repede ce a făcut El pentru noi? Cum te pot ajuta lauda şi închinarea în momentele dificile ale vieţii?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO