7. Pe lângă îndemnurile de a nu ne îngrijora, ce învăţăminte legate de îngrijorare putem extrage din Predica de pe Munte? Mat. 6,25-33

Aici, Domnul ne transmite o serie de principii care, dacă sunt urmate cu seriozitate, îl pot scuti pe credincios de multe necazuri.

Pune preţ pe lucrurile cu adevărat valoroase (vers. 25). Programul aglomerat ne poate determina să pierdem din vedere lucrurile care contează cu adevărat. Rutina zilnică ne poate abate atenţia de la ceea ce este esenţial. Dumnezeu ne-a dat viaţă. Dumnezeu ne-a dat un trup. Dacă El are puterea şi dorinţa să facă aceste lucruri, oare va uita să ne dea hrană, ca să ne susţină viaţa? Nu va avea El grijă să ne ofere îmbrăcăminte cu care să ne acoperim?

Lasă-te încurajat de lecţiile simple transmise de natură (vers. 26, 28-30). Vrăbiile şi crinii se găsesc pretutindeni pe glob. Isus a făcut referire la ele pentru că sunt atât de comune, în comparaţie cu complexitatea fiinţelor omeneşti. Vrăbiile nu se îngrijorează pentru ziua de mâine, iar crinii nu depun eforturi să se îmbrace după ultima modă. Cu toate acestea, Dumnezeu are mare grijă de ele. Oare „nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi”? (vers. 30)

Îngrijorarea nu are niciun rost (vers. 27). Este util să analizăm problemele, ca să găsim soluţiile posibile, însă îngrijorarea de dragul de a ne îngrijora nu ne ajută să rezolvăm situaţia, ci amplifică gândurile negre.

Stabileşte-ţi priorităţile (vers. 33). De multe ori, creştinii sunt absorbiţi de valul materialismului sau de alte lucruri şi uită care sunt cele mai importante lucruri în viaţă. De aceea, Domnul Isus le reaminteşte: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.

W. Churchill a spus: „Îmi aduc aminte de o poveste în care un bătrân a mărturisit pe patul de moarte că a avut parte de multe necazuri în viaţă, dintre care cele mai multe nu s-au întâmplat niciodată.” – http://www.saidwhat. co.uk/quotes/political/winston_churchill].

Identifică lucrurile care îţi produc îngrijorare şi apoi îngenunchează şi roagă-te, cerându-I lui Dumnezeu să primească toate îngrijorările tale. Cât din rezolvarea problemelor ţine de tine? Ce anume nu ţine de tine şi depăşeşte puterea ta de a interveni? Acţionează atât cât îţi stă în putinţă şi apoi cere-I Domnului să îţi dea încredere că El Se va ocupa de restul.

_________________________________________________________________________________________________

Matei 6

25. De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
26. Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27. Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29. totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

_________________________________________________________________________________________________

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO