Stările emoţionale negative, precum ura, îngrijorarea, frica, furia şi invidia, trezesc reacţii fiziologice imediate: creşterea frecvenţei cardiace, tensionarea muşchilor, uscarea gurii, transpiraţia rece, senzaţia de „nod” în stomac şi altele. Expunerea prelungită la aceste manifestări a fost asociată cu complicaţiile cardiace şi digestive.

Spre deosebire de acestea, stările emoţionale pozitive, precum compasiunea, blândeţea, bunătatea şi răbdarea, sunt asociate cu simţământul de bine, cu viziunea pozitivă asupra vieţii şi cu relaţia optimă cu oamenii şi cu Dumnezeu. Psihologia pozitivă, o ramură nouă şi larg acceptată a psihologiei, îşi propune să promoveze emoţiile pozitive pentru dobândirea fericirii şi pentru prevenirea bolilor psihice. De altfel, există dovezi care arată că nutrirea anumitor emoţii negative afectează sănătatea şi longevitatea, pe când adoptarea unei viziuni pozitive asupra vieţii poate promova sănătatea şi longevitatea. Cu alte cuvinte, cu cât viziunea şi emoţiile noastre sunt mai constructive, cu atât ne bucurăm de o stare generală de sănătate mai bună.

2. Citeşte Galateni 5,22. Cum arată viaţa oamenilor care au roada Duhului?

3. Care este, după părerea lui Pavel, cea mai importantă emoţie pozitivă? Coloseni 3,12-14. Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare? Care sunt rezultatele pe care le trăieşte cel care aplică în viaţa lui cuvintele lui Pavel?

Este foarte adevărat că dragostea este mai mult decât o emoţie. Totuşi, ea este emoţia supremă. Dumnezeu este dragoste şi dorinţa Sa este ca fiii şi fiicele Sale să manifeste dragoste unii pentru alţii. El vrea să înţelegem ce înseamnă să Îl iubim pe Dumnezeu şi să fim iubiţi de El. Dragostea este însoţită de o paletă largă de alte simţăminte şi emoţii pozitive, care pot fi transpuse în comportamente lăudabile.

Ai observat până acum în viaţa ta ce impact are starea ta emoţională asupra faptelor tale? De ce nu este bine să luăm decizii importante sub imperiul emoţiilor, fie ele pozitive sau negative?

Galateni 5

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor

Coloseni 3

12. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO