Reacţiile emoţionale ale lui Isus (partea I)

În Marcu 8,1-3, „mila” a fost factorul care L-a determinat pe Mântuitorul să facă un plan pentru hrănirea mulţimii. Nimeni nu se gândise la nevoile practice ale acestor oameni, care nu mai mâncaseră aproape nimic de trei zile. Isus a amintit faptul că unii dintre ei veniseră de departe; El a ştiut că, dacă îi trimitea acasă flămânzi, puteau să leşine pe drum.

4. Isus i-a hrănit pe oameni, pentru că I-a fost milă de ei. Ce alte fapte a mai făcut El din milă pentru oameni? Marcu 1,40.41; 6,34.

În general, leproşii erau trataţi cu dispreţ. Nicio altă boală sau suferinţă nu stârnea mai multă groază şi respingere decât lepra. Celor afectaţi de această boală le era interzis contactul cu ceilalţi şi erau obligaţi să trăiască în izolare. Dacă se apropia cineva de tabăra lor, ei erau obligaţi să strige: „Necurat! Necurat!”, pentru a-l avertiza să păstreze distanţa şi să evite infectarea. Isus a simţit milă faţă de acest om, l-a vindecat imediat şi i-a spus să plece şi să nu spună nimănui ce i s-a întâmplat. Însă el nu a putut să ascundă această manifestare minunată de dragoste şi a început să le-o povestească tuturor.

Domnul a simţit milă nu numai faţă de oamenii care duceau lipsă de lucrurile strict necesare pentru supravieţuire, ci şi de cei care nu aveau un conducător, o direcţie sau un scop. De aceea, înainte să le ofere hrană, El a simţit nevoile lor spirituale profunde şi a început să-i înveţe despre Împărăţia lui Dumnezeu.

De asemenea, observăm mila lui Hristos în Marcu 9,36, unde se pune accent pe atingerea fizică. El îi lua în braţe pe copii şi le arăta dragoste şi afecţiune. Totodată, El întindea mâna şi îi atingea pe bolnavi, ca să le transmită puterea divină de vindecare.

În relatarea din Marcu 10,21.22, aflăm că Isus l-a iubit pe tânărul bogat, chiar dacă el nu I-a urmat sfatul. Într-un timp scurt, amândoi au trăit două emoţii puternice: dragostea (Isus) şi mâhnirea (tânărul bogat).

Cum îţi exprimi mila? Una este să-ţi fie milă de cineva şi alta este să îi arăţi milă prin împlinirea nevoilor lui concrete. Prin ce cuvinte şi prin ce fapte poţi să îţi arăţi mila faţă de cei suferinzi?

_________________________________________________________________________________________________

Marcu 8

1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis:
2. „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca.
3. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.”
_________________________________________________________________________________________________

Marcu 1

40. A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.”
41. Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!”
_________________________________________________________________________________________________

Marcu 6

34. Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.
_________________________________________________________________________________________________

Marcu 9

36. Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe şi le-a zis:
_________________________________________________________________________________________________

Marcu 10

21. Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.”
22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii.
_________________________________________________________________________________________________


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO