„’Dar, a adăugat El, adevărat vă spun, că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulţi leproşi erau în Israel pe vremea prorocului Elisei şi totuşi niciunul dintre ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, sirianul’ (Luca 4,23-27).

Amintind aceste întâmplări din viaţa profeţilor, Isus răspundea la întrebările din inima ascultătorilor Săi. Slujitorilor lui Dumnezeu, pe care El îi alesese pentru o lucrare deosebită, nu li se îngăduise să lucreze pentru un popor împietrit la inimă şi necredincios. Dar aceia care aveau inimă să simtă şi credinţă să creadă fuseseră favorizaţi în mod deosebit cu dovezi ale puterii Sale care lucra prin profeţi. În zilele lui Ilie, israeliţii se îndepărtaseră de Dumnezeu. Ei se agăţau de păcatele lor şi lepădau avertizările date de Duhul, prin trimişii Domnului. În felul acesta, ei se rupeau de mijloacele prin care puteau să primească binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul a trecut pe lângă casele israeliţilor şi a găsit un adăpost pentru slujitorul Său într-o ţară păgână, la o femeie care nu făcea parte din poporul ales. Dar femeia aceasta a fost favorizată pentru că urmase lumina pe care o primise, iar inima îi era deschisă să primească o lumină mai mare, pe care Dumnezeu i-o trimitea prin profetul Său.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 238

Întrebări pentru discuţie

1. Care este legătura dintre păcat şi suferinţă? Văduva din Sarepta a crezut că păcatul ei a cauzat moartea copilului. Ucenicii au crezut că un om era orb ca urmare a păcatelor sale sau ale părinţilor săi (Ioan 9,2.3). Oare ar trebui să ne purtăm altfel cu oamenii care suferă ca urmare a păcatelor lor, decât cu cei care par să sufere fără să aibă vreo vină? Sau nu ar trebui nici măcar să pronunţăm astfel de judecăţi? Argumentează-ţi răspunsul.

2. Un copil se naşte cu o boală genetică rară, iar mama simte că Dumnezeu o pedepseşte pentru tinereţea ei răzvrătită. Ce sfat şi ce mângâiere puteţi să-i oferiţi?

3. A fost cineva din grupă martor la o minune, ceva ce putea să vină nu- mai de la Dumnezeu? Care a fost reacţia sa? Cum i-a fost schimbată viaţa? S-a mai luptat vreodată cu îndoiala după aceea?

Ioan 9

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
3. Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO