9. Cum a fost încercată credinţa văduvei, dar şi a lui Ilie? 1 Regi 17,17-24

1 Regi 17

17. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Şi boala lui a fost atât de cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el.
18. Femeia a zis atunci lui Ilie: „Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea şi să-mi omori astfel fiul?”
19. El i-a răspuns: „Dă-mi încoace pe fiul tău.” Şi l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el şi l-a culcat pe patul lui.
20. Apoi a chemat pe Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhneşti Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul?”
21. Şi s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!”
22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat.
23. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă din odaia de sus şi l-a dat mamei sale. Şi Ilie a zis: „Iată, fiul tău este viu.”
24. Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu, şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”

Observă lupta pe care a avut-o Ilie însuşi cu privire la moartea băiatului. Se pare că nici Ilie nu ştia cu siguranţă dacă Domnul îl va învia pe copil sau nu. Rugăciunea lui pare să reflecte o parte din atitudinea femeii, învinovăţindu-L pe Dumnezeu pentru moartea băiatului. Acest fapt arată că până şi profeţilor le poate fi greu să înţeleagă anumite lucruri (Matei 11,1-3).

Matei 11

1. După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor.
2. Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
3. şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”

Fără îndoială, pentru un timp, atât văduva, cât şi Ilie au trăit în prezenţa unei minuni – rezerva continuă de făină şi ulei – care ar fi trebuit să fie mai mult decât suficientă pentru a le menţine credinţa puternică. Totuşi, chiar având o vastă experienţă, credinţa lor a fost pusă la încercare.

Cât de adesea am putea să avem şi noi unele experienţe incredibile cu Dumnezeu, care ne-au impresionat foarte mult şi, de îndată ce au loc evenimente care nu ne plac, să punem la îndoială prezenţa Lui! De aceea, deşi pot să aibă un rol în întărirea credinţei, minunile nu trebuie să fie temelia ei.

10. Cum I se adresează Ilie Domnului? Ce ne spune lucrul acesta despre relaţia lui cu Dumnezeu? Vers. 20

Ilie are o relaţie foarte apropiată cu Dumnezeu. El Îl cheamă când e în impas. Dacă cineva are o relaţie apropiată cu Dumnezeu nu înseamnă că are toate răspunsurile. Ilie nu poate să înţeleagă de ce Dumnezeu a îngăduit să moară copilul. Totuşi, când avem o relaţie apropiată cu Dumnezeu, putem să experimentăm cel mai bine puterea Sa în viaţa noastră. Minunea nu are loc printr-o formulă magică specială şi nici chiar prin încercarea profetului de a păstra cald trupul băiatului. Scriitorul exprimă cu claritate faptul că Dumnezeu este cel care îl învie pe băiat.

Ilie însuşi este cutremurat de rezultate. Probabil că i s-a adresat văduvei, strigând: „Iată, fiul tău este viu!” Oricare ar fi fost efectul acestei întâmplări asupra credinţei femeii, cu siguranţă că l-a ajutat şi pe Ilie.

Răspunsul femeii se încheie cu o declaraţie a credinţei. Ea ştie acum că Dumnezeul lui Israel este în stare să susţină şi, de asemenea, să dea viaţa.

Citeşte Luca 4,24-26, unde văduva aceasta este menţionată din nou. Cum ne ajută cuvintele lui Hristos de aici să înţelegem mai bine istoria aceasta în ansamblul ei? Ce lecţii am putea să luăm pentru noi, cei care facem parte dintr-un grup privilegiat?

Luca 4

24. „Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.
25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;
26. şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO