Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Geneza 39,4-6; 2 Regi 4,5; 8,1-6; Ieremia 9,23.24; Ioan 13,1-17; 1 Timotei 6,10.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi, poruncile Lui să le păziţi, de glasul Lui să ascultaţi, Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi.” (Deuteronom 13,4)

Ghehazi era un slujitor, dar nu unul obişnuit, ci slujitorul unuia dintre cei mai mari profeţi din istoria lui Israel: Elisei. El fusese chemat de Domnul să-i slujească profetului Ilie, ca o pregătire pentru propria lucrare profetică (1 Regi 19,16). Mulţi ani, Elisei i-a slujit lui Ilie, a ascultat, a observat şi astfel a înţeles ce înseamnă a fi profet. Când Ilie a fost luat la cer într-un car de foc (2 Regi 2,11), timpul lui Elisei sosise. Lucrarea lui nu a avut ardoarea şi strălucirea lucrării lui Ilie, dar Elisei a exercitat o influenţă vastă.

1 Regi 19

16. Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.

2 Regi 2

11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.

Prin urmare, Ghehazi a avut o ocazie minunată de a fi atât de aproape de cineva aşa de binecuvântat de Dumnezeu cum era Elisei. Este greu să ne imaginăm tot ce a putut să înveţe şi să vadă el în anii în care a lucrat împreună cu profetul.

Totuşi, aşa cum vom vedea în săptămâna aceasta, în ciuda unui potenţial atât de mare şi a numeroaselor ocazii favorabile, Ghehazi a ajuns un ratat nefericit. Istoria lui slujeşte ca exemplu, arătând ce se întâmplă cu un om care se abate de la calea cea dreaptă şi ajunge incapabil să facă deosebire între ce este important şi ce este nesemnificativ. Cât de crucial este pentru noi să învăţăm din greşelile lui!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO