Mântuitorul a biruit pentru a-i arăta omului cum poate birui la rândul său. Hristos a întâmpinat toate ispitele lui Satana cu Cuvântul lui Dumnezeu. Încrezându-Se în făgăduinţele lui Dumnezeu, El a primit putere să asculte de poruncile Lui, iar ispititorul n-a putut câştiga niciun avantaj. La fiecare ispită, răspunsul Său era: ‘Stă scris’. Tot aşa, Dumnezeu ne-a dat şi nouă Cuvântul Său, prin care să ne împotrivim răului. Ne-au fost date făgăduinţe enorm de mari şi preţioase, pentru ca, prin acestea, să ne facem părtaşi firii dumnezeieşti, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă (2 Petru 1,4).

Îndemnaţi-l pe cel ispitit să nu se uite la împrejurări, la slăbiciunea sa sau la puterea ispitei, ci la puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Toată tăria Sa ne aparţine. ‘Strâng Cuvântul Tău în inima mea’, spune psalmistul, ‘ca să nu păcătuiesc împotriva Ta’. ‘După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori’ (Psalmi 119,11; 17,4).” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 181

Întrebări pentru discuţie

1. Adevărul este înţeles în mod progresiv. Pe măsură ce înţelegem mai bine adevărul lui Dumnezeu, s-ar putea să fim nevoiţi să facem schimbări în viaţa noastră, în concepţii, în organizaţie, în felul de a intra în legătură cu oamenii etc. A menţine starea de fapt nu este o opţiune. Cum putem să ştim dacă acţiunile propuse sunt inspirate de Dumnezeu sau determinate de influenţa societăţii?

2. Discută despre felul lui Isus de a intra în legătură cu cei păcătoşi, în contradicţie cu „datoria” omului lui Dumnezeu de a nu intra în legătură cu păcătoşii pentru a nu se face părtaş la păcatele lor. Cum îi căutăm noi pe oameni acolo unde se află ei? Oferă exemple practice în grupa Şcolii de Sabat şi arată cum te-ai apropiat de oameni şi ai arătat că îi accepţi, fără să încurajezi practicile păcătoase.

3. În multe cercuri sociale, mita sau darurile sunt parte din aproape toate tranzacţiile, fie în justiţie, fie în politică. În ce fel putem noi să supravieţuim în astfel de cercuri sociale?

4. Imaginează-ţi că o persoană din biserica ta se ridică şi declară că are o solie de la Domnul sau că primul prezbiter pretinde că are o lumină biblică nouă cu privire la evenimentele ultimelor zile. Ce ai face? Cum ai evalua declaraţiile lor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO