Ca răspuns la acţiunile politice ale lui Ieroboam, Dumnezeu intervine şi Se face auzit. El vorbeşte printr-un profet din Iuda, care îşi face apariţia tocmai când Ieroboam stă înaintea altarului lui, la ceremonia de consacrare a locului de închinare. Orice persoană importantă din împărăţia lui Israel trebuie să fi fost acolo. Dumnezeu a ales momentul cel mai potrivit.

2. Ce s-a întâmplat atunci? Ce învăţături ne vin imediat în minte, în urma acestei relatări? 1 Regi 13,1-6

1 Regi 13

1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie.
2. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, şi a zis: „Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor, care ard tămâie pe tine, şi pe tine se vor arde oseminte omeneşti!”
3. Şi în aceeaşi zi a dat un semn, zicând: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: altarul se va despica, şi cenuşa de pe el se va vărsa.”
4. Când a auzit împăratul cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!” Şi mâna, pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui, s-a uscat şi n-a putut s-o întoarcă înapoi.
5. Altarul s-a despicat, şi cenuşa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului.
6. Atunci împăratul a luat cuvântul şi a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului, şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte.

Deşi nu i se spune numele, profetul este menţionat ca fiind „omul lui Dumnezeu”, un titlu obişnuit pentru cineva recunoscut ca sol al lui Dumnezeu. Titlul acesta, folosit cu privire la Moise (Deuteronom 33,1) şi Ilie (1 Regi 17,18), face legătura între profetul acesta fără nume şi câţiva dintre marii profeţi ai Vechiului Testament. Ca urmare, aşteptările cititorului sunt mari în legătură cu el. Omul lui Dumnezeu strigă împotriva altarului şi face o profeţie, menţionând un nume precis, Iosia (1 Regi 13,2). Uimitor, deoarece Iosia s-a născut după aproape trei secole. Lucrul acesta ne aminteşte de Cir persanul, al cărui nume este menţionat de profetul Isaia cu aproape două sute de ani înainte de a se naşte (Isaia 44,28; 45,1).

Deuteronom 33

1. Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.

1 Regi 17

18. Femeia a zis atunci lui Ilie: „Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea şi să-mi omori astfel fiul?”

1 Regi 13

2. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, şi a zis: „Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor, care ard tămâie pe tine, şi pe tine se vor arde oseminte omeneşti!”

Isaia 44

28. Eu zic despre Cirus: „El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: „Să fie zidit iarăşi!”, şi despre Templu: „Să i se pună temeliile!”

Isaia 45

1. Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă:

Care sunt punctele principale ale mesajului pe care îl aduce omul lui Dumnezeu? În primul rând, altarul este ilegal, iar omul lui Dumnezeu profetizează că un urmaş al lui David, pe nume Iosia, îl va distruge. Exact de lucrul acesta se temea Ieroboam cel mai mult. El a înfiinţat aceste centre de închinare, special ca să nu-şi piardă împărăţia şi să nu-i fie luată de cineva din familia lui David. A doua parte a mesajului oferă o demonstrare imediată a puterii lui Dumnezeu, garantând astfel împlinirea viitoare a profeţiei. Altarul se despică sub privirile tuturor. Probabil că faptul acesta a avut scopul de a le aminti celor prezenţi de tablele Celor Zece Porunci, pe care Moise le-a sfărâmat cu ocazia închinării la viţelul de aur.

Se pare că Ieroboam nu a învăţat nimic din istorie. El a făcut doi viţei de aur în loc de unul. Acum, în loc de a se pocăi, Ieroboam întinde mâna şi arată spre omul lui Dumnezeu. A întinde mâna, un toiag sau un sceptru a fost întotdeauna un semn de judecată în vremurile biblice. Ieroboam cere ca omul să fie arestat. Gestul lui spune destul cu privire la lipsa lui de supunere faţă de voia lui Dumnezeu.

Cum este arătată mila lui Dumnezeu în ocazia aceasta, chiar faţă de cineva aşa de încăpăţânat ca Ieroboam? Cât de des constaţi la tine o atitudine asemănătoare faţă de conducerea clară a lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO