Are loc o minune. Mâna lui Ieroboam, cares-a uscat, şi n-a putut s-o întoarcă înapoi” (1 Regi 13,4), este vindecată imediat. După o dovadă atât de convingătoare, ne-am aştepta cel puţin la o mărturisire publică din partea lui Ieroboam. Dar minunile nu pot să ne schimbe voinţa. Chiar şi după ce Dumnezeu face o minune, este surprinzător de uşor să găsim o explicaţie „naturală” sau pur şi simplu să ne întoarcem la vechile noastre obiceiuri.

3. Ce a spus Domnul Isus despre legătura dintre minuni şi credinţă? Luca 16,31; Ioan 10,25-28; 15,24. De ce este acest lucru valabil pentru noi?

Luca 16

31. Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Ioan 10

25. „V-am spus”, le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.
26. Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.
27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Ioan 15

24. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

În loc să renunţe la felul acela de închinare şi să înceapă o reformă din toată inima, Ieroboam schimbă tactica (vezi 1 Regi 13,7-10). El îl invită acasă pe omul lui Dumnezeu şi îi oferă o răsplată. Aceasta a fost o acţiune politică, al cărei scop era să neutralizeze efectul mesajului asupra poporului care a fost martor la minune. Împăratul Ieroboam se oferă să-l angajeze pe omul lui Dumnezeu în slujba lui. Numai cineva care are autoritate sau care solicită un serviciu este în poziţia de a oferi o răsplată, dar omul lui Dumnezeu nu trebuie să fie niciodată de vânzare. El Îi datorează supunere numai lui Dumnezeu şi nu poate îngădui ca soliile primite de la Dumnezeu să fie modificate de oricine poate să-l plătească.

1 Regi 13

7. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare, şi-ţi voi da un dar.”
8. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Jumătate din casa ta să-mi dai, şi n-aş intra cu tine. Nu voi mânca pâine şi nu voi bea apă în locul acesta;
9. căci iată ce poruncă mi-a fost dată, prin cuvântul Domnului: „Să nu mănânci pâine, nici să bei apă şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.”
10. El a plecat pe un alt drum şi nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel.

4. Citeşte 2 Regi 5,14-16 şi Daniel 5,13-17. Cum au răspuns profeţii când li s-au oferit daruri?

2 Regi 5

14. S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţat.
15. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfăţişat înaintea lui şi a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Şi acum, primeşte, rogu-te, un dar din partea robului tău.”
16. Elisei a răspuns: „Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi.” Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut.

Daniel 5

13. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Tu eşti Daniel acela, unul din prinşii de război ai lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda, tatăl meu, împăratul?
14. Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor şi că la tine se găseşte lumină, pricepere şi o înţelepciune nemaipomenită.
15. Au adus înaintea mea pe înţelepţi şi pe cititorii în stele ca să citească scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuiască; dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte.
16. Am aflat că tu poţi să tâlcuieşti şi să dezlegi întrebări grele; acum, dacă vei putea să citeşti scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuieşti, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănţişor de aur la gât şi vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei!”
17. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: „Ţine-ţi darurile şi dă altuia răsplătirile tale! Totuşi voi citi împăratului scrierea şi i-o voi tâlcui.

Omul lui Dumnezeu refuză darul împăratului şi continuă să facă ce îi spusese Domnul, şi anume să nu mănânce şi să nu bea pe teritoriul lui Israel. Prin faptul că nu a acceptat ospitalitatea lui Ieroboam, omul lui Dumnezeu a spus „Nu” amestecului dintre adevărata închinare şi idolatrie. Oamenii lui Dumnezeu nu ar trebui să fie de vânzare. Omul lui Dumnezeu nu a avut de mers prea mult, deoarece inaugurarea altarului de la Betel a avut loc la aproximativ doi kilometri distanţă de graniţa cu Iuda. Următoarea localitate din teritoriul lui Iuda era Miţpa, la zece kilometri distanţă de Betel. Omul lui Dumnezeu trebuia să arate neplăcerea lui Dumnezeu, printr-o pildă grăitoare: profetul nu trebuia să mănânce şi să bea acolo şi trebuia să se întoarcă acasă pe un alt drum.

Cum este privită în societate oferirea de daruri sau favorurile? Eşti îndatorat faţă de cineva din cauza darurilor pe care le primeşti? Roagă-te pentru înţelepciunea lui Dumnezeu, care să te ajute să ieşi din orice situaţii compromiţătoare în care ai putea să te afli din cauza darurilor pe care le-ai primit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO