Biblia are puţin de spus pentru a-i lăuda pe oameni. Pentru enumerarea virtuţilor, chiar şi a celor mai mari oameni care au trăit vreodată, este acordat puţin spaţiu în Biblie. Tăcerea aceasta nu este lipsită de scop şi nu este lipsită de o învăţătură. Toate calităţile oamenilor sunt darul lui Dumnezeu. Faptele lor bune sunt îndeplinite prin harul lui Dumnezeu, prin Hristos. Deoarece Îi datorează totul lui Dumnezeu, slava pentru ce fac şi ce sunt ei Îi aparţine doar Lui. Ei sunt doar nişte unelte în mâinile Sale. Mai mult de atât, aşa cum ne învaţă toate lecţiile istoriei biblice, este periculos să-i lauzi şi să-i înalţi pe oameni, deoarece, dacă cineva ajunge să piardă din vedere dependenţa lui deplină de Dumnezeu şi să se încreadă în puterea proprie, va cădea cu siguranţă. […]

Prin puterea proprie, ne este imposibil să ducem lupta şi orice lucru care ne abate gândurile de la Dumnezeu, orice ne conduce la înălţare de sine şi dependenţă de noi înşine ne pregăteşte sigur calea pentru înfrângere. Nota dominantă a Bibliei este aceea de a inspira neîncredere în puterea omenească şi de a încuraja încrederea în puterea divină.

Spiritul de încredere în sine şi de înălţare de sine a fost acela care a pregătit calea pentru căderea lui David. Flatările şi ademenirile subtile ale puterii şi luxului şi-au făcut efectul asupra lui. Legăturile cu naţiunile din jur, de asemenea, au exercitat o influenţă spre rău. În conformitate cu obiceiurile care au predominat printre conducătorii orientali, împăratul nu era condamnat pentru nelegiuiri care nu erau tolerate la supuşi. Monarhul nu a avut obligaţia de a exercita aceeaşi stăpânire de sine ca supuşii lui. Toate aceste lucruri au avut tendinţa de a micşora simţul lui David cu privire la natura nespus de rea a păcatului. În loc de a se baza cu umilinţă pe puterea lui Iehova, el a început să se încreadă în înţelepciunea şi puterea proprie.” – Ellen G. White, Conflict and Courage, p. 177

Întrebări pentru discuţie

1. Ce se poate face pentru a fi în siguranţă împotriva folosirii greşite a puterii? Cum putem să ajutăm pe cineva pe care îl vedem în pericolul de a folosi greşit autoritatea sau influenţa?

2. Cât de binevenite s-ar simţi în grupa voastră persoane din alte grupe sau care nu obişnuiesc să meargă la biserică? Ce aţi putea face pentru a intra în legătură cu „străinii”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO