În lumea biblică, numele vorbea despre moştenirea culturală şi credinţă sau indica dorinţele părinţilor pentru copil. Adesea, o schimbare în viaţă sau a unor concepţii era indicată prin schimbarea numelui.

5. Observă numele noi ale următoarelor personaje biblice şi subliniază motivul pentru care numele lor a fost schimbat.

Avraam (Geneza 17,5)

5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.

Iacov (Geneza 32,27.28)

27 Omul acela i -a zis: ,,Cum îţi este numele?„ ,,Iacov,„ a răspuns el.
28 Apoi a zis: ,,Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor.„

Daniel (Daniel 1,7)

7 Căpetenia famenilor dregători le -a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i -a pus numele Beltşaţar, lui Hanania Şadrac, lui Mişael Meşac, şi lui Azaria Abed-Nego.

După noaptea de luptă cu solul ceresc, Iacov a avut experienţa une ia dintre cele mai mari schimbări a numelui din toată istoria sfântă. Din „Înşelător” (Iacov) a ajuns „Cel ce luptă cu Dumnezeu” (Israel).

În cazul lui Daniel, schimbarea numelui a avut un alt scop. Îm pă ratul Nebucadneţar a vrut să se asigure că tinerii exilaţi au înţeles cine conduce. El a vrut să le spele creierul. Numele lui Daniel a fost schimbat din „Dumnezeu este judecătorul meu” în „Cel ce protejează viaţa prinţului” (Beltşaţar), într-o încercare a împăratului păgân de a submina supunerea lui David faţă de Dumnezeul lui.

Numele soţului Bat-Şebei nu este aşa de deosebit în istoria biblică. În timpul împăratului Ezechia, un profet pe nume Urie a avertizat despre pedeapsa lui Dumnezeu împotriva Ierusalimului (Ieremia 26,20-23). Este interesant că numele lui Urie este ebraic şi poate fi tradus cu „Lumina mea este Domnul”, sau „Flacăra Domnului”. Deşi este posibil să fi fost hitit prin naştere, el a ales să aparţină Dumnezeului lui Israel. Apartenenţa etnică a lui Urie subliniază faptul că Dumnezeu nu priveşte la exterior, ci cunoaşte inima. Faptul că avem membri ai familiei în poziţii înalte în biserică sau strămoşi mari şi credincioşi nu ne conferă o poziţie mai bună înaintea lui Dumnezeu. Nici istoria familiei noastre, nici istoria personală nu afectează acceptarea noastră de către Dumnezeu.

Ieremia 26

20 (A mai fost însă un om care proorocea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iearim. El a proorocit împotriva cetăţii acesteia şi împotriva ţării acesteia tocmai aceleaşi lucruri ca Ieremia.
21 Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui, şi toate căpeteniile lui, au auzit cuvintele lui, şi împăratul a căutat să -l omoare. Dar Urie, care a fost înştiinţat de lucrul acesta, s’a temut, a fugit, şi s’a dus în Egipt.
22 Împăratul Ioiachim a trimes nişte oameni în Egipt şi anume: Pe Elnatan, fiul lui Acbor, şi pe alţii împreună cu el în Egipt.
23 Aceştia au scos din Egipt pe Urie şi l-au adus la împăratul Ioiachim, care l -a omorît cu sabia, şi i -a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.) –

Prin moartea Sa pentru întreaga omenire, Hristos a dărâmat toate barierele dintre oameni (Galateni 3,28). Crucea dovedeşte că toţi suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru fiecare făptură omenească, deoarece fiecare om este de o valoare infinită în ochii Săi. Desigur, uneori, Dumnezeu a dat unor grupuri sarcini şi chemări speciale, dar aceasta nu înseamnă că unii oameni sunt mai valoroşi pentru Dumnezeu decât alţii. Crucea dovedeşte că o asemenea afirmaţie este greşită.

Galateni 3

28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO