Urie este menţionat ca fiind „Urie hetitul” (hititul). Hitiţii din Palestina erau un grup etnic cu legături incerte cu statele neohitite din nord. În lumea Vechiului Testament, cultura, naţionalitatea, rasa şi religia aveau o legătură foarte mare între ele. Vechiul Testament critică aspru şi interzice căsătoria între copiii lui Israel şi cei din naţiunile înconjurătoare. Interdicţia dată în Deuteronom 7,3 este repetată la fiecare reînviorare importantă din Israel. O cheie pentru înţelegerea interzicerii acestor căsătorii este religia. Vechiul Testament este plin de exemple de străini care L-au acceptat pe Dumnezeul lui Israel, iar Biblia priveşte pozitiv asimilarea lor în Israel. În cazul lui Urie, asimilarea este sub forma căsătoriei şi a religiei.

Deuteronom 7

3 Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;

4. Care sunt alte exemple de străini asimilaţi în Israel? Iosua 6,25; Rut 1,1-16; Estera 8,17; Isaia 56,3-7.

Iosua 6

25 Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei, şi pe toţi ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel pînă în ziua de azi, pentrucă ascunsese solii, pe cari -i trimesese Iosua să iscodească Ierihonul.

Rut 1

1 Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă-sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului.
2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion: erau Efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungînd în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo.
3 Elimelec, bărbatul Naomei, a murit, şi ea a rămas cu cei doi fii ai ei.
4 Ei şi-au luat neveste Moabite. Una se numea Orpa, şi cealaltă Rut, şi au locuit acolo aproape zece ani.
5 Mahlon şi Chilion au murit şi ei amîndoi, şi Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei şi fără bărbat.
6 Apoi s’a sculat, ea şi nurorile ei, ca să se întoarcă în ţara ei din ţara Moabului, căci aflase în ţara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său şi -i dăduse pîne.
7 Ea a ieşit din locul în care locuia însoţită de cele două nurori ale ei, şi a pornit ca să se întoarcă în ţara lui Iuda.
8 Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: ,,Duceţi-vă şi întoarceţi-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v’aţi îndurat şi voi de cei ce au murit şi de mine!
9 Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat!„ Şi le -a sărutat. Ele au ridicat glasul, şi au plîns;
10 şi i-au zis: ,,Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău.„
11 Naomi a zis: ,,Întoarceţi-vă, fiicele mele! Pentruce să veniţi voi cu mine? Mai am eu oare fii în pîntecele meu, ca să poată fi bărbaţii voştri?
12 Întoarceţi-vă, fiicele mele, şi duceţi-vă! Eu sînt prea bătrînă ca să mă mărit din nou. Şi chiar dacă aş zice că trag nădejde; chiar dacă în noaptea aceasta aş fi cu un bărbat, şi aş naşte fii,
13 aţi mai aştepta voi pînă să se facă mari şi aţi vrea voi să nu vă măritaţi din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sînt mult mai amărîtă decît voi, pentrucă mîna Domnului s’a întins împotriva mea.„
14 Şi ele au ridicat glasul, şi iarăş au plîns. Orpa a sărutat pe soacră-sa şi a plecat, dar Rut s’a ţinut de ea.
15 Naomi a zis către Rut: ,,Iată, cumnată-ta s’a întors la poporul ei şi la dumnezeii ei; întoarce-te şi tu după cumnată-ta.„
16 Rut a răspuns: ,,Nu sta de mine să te las, şi să mă întorc dela tine! Încotro vei merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;

Estera 8

17 În fiecare ţinut şi în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului şi hotărîrea lui, a fost între Iudei bucurie şi veselie, ospeţe şi zile de sărbătoare. Şi mulţi oameni dintre popoarele ţării s’au făcut Iudei, căci îi apucase frica de Iudei.

Isaia 56

3 Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: ,Domnul mă va despărţi de poporul Său!` Şi famenul să nu zică: ,Iată, eu sînt un copac uscat!`
4 Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Famenilor, cari vor păzi Sabatele Mele, cari vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legămîntul Meu,
5 le voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune de cît fii şi fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge.
6 Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să -I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu -l pîngărească, şi vor stărui în legămîntul Meu,
7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi -i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.„

Rut moabita şi-a lăsat poporul şi religia şi s-a întors în Israel împreună cu soacra ei. Cuvintele ei subliniază conceptul important al adoptării, nu numai a unui alt popor, ci şi a unui alt Dumnezeu (Rut 1,16). Asimilarea nu a inclus doar nurori exemplare, ci şi persoane imorale şi mincinoase. Vă aduceţi aminte de Rahav, femeia care a salvat cele două iscoade? Ea a răspuns pozitiv la lumina pe care a avut-o şi a ales să creadă că Dumnezeul lui Israel este puternic şi credincios. La un timp după căderea Ierihonului, Rahav s-a căsătorit cu Salmon şi, asemenea lui Rut, a fost inclusă în genealogia lui Hristos (Iosua 6,25; Matei 1,5).

Matei 1

5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;

Urie nu a fost singurul hitit aflat în slujba lui David. 1 Samuel 26,6 îl menţionează şi pe Abimelec. Totuşi, Urie a ajuns unul dintre soldaţii de elită ai lui David (1 Cronici 11,41). Dacă Eliam, tatăl Bat-Şebei (2 Samuel 11,3), a fost fiul lui Ahitofel ghilonitul (2 Samuel 23,34), atunci Urie a intrat într-adevăr într-o familie foarte influentă. Şi socrul lui a fost un soldat de elită şi fiul unui sfetnic important al lui David. Faptul acesta ar putea să explice poziţia apropiată a casei lui Urie faţă de palat şi ar putea să explice motivul pentru care Ahitofel a participat mai târziu la conspiraţia lui Absalom. De asemenea, este posibil ca el să fi cultivat ranchiuna împotriva lui David, din cauza felului în care acesta o tratase pe nepoata lui, Bat-Şeba, şi din cauză că l-a ucis pe Urie.

1 Samuel 26

6 David a luat cuvîntul, şi vorbind lui Ahimelec, Hetitul, şi lui Abişai, fiul Ţeruiei şi fratele lui Ioab, a zis: ,,Cine vrea să se pogoare cu mine în tabără la Saul?„ Şi Abişai a răspuns: ,,Eu, mă voi pogorî cu tine.„

1 Cronici 11

41 Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

2 Samuel 11

3 David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: ,,Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.„

2 Samuel 23

34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

Citeşte Efeseni 2,19. Cum poate asimilarea lui Rut, Rahav şi Urie în Israel să ne ajute să ne stabilim propria genealogie spirituală? Cum ne ajută pasajul acesta să înţelegem că, indiferent de originea noastră, prin Hristos putem să fim primiţi în „casa lui Dumnezeu”?

Efeseni 2

19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO