Citeşte din Cugetări de pe Muntele Fericirilor de Ellen G. White, capitolul „Nu judecaţi, ci lucraţi”; iar din Calea către Hristos, capitolul „Creşterea în Hristos”.

Dumnezeu îi cheamă pe cei din poporul Său să se ridice şi să iasă din atmosfera rece, îngheţată, în care au trăit, să scuture impresiile şi ideile care le-au îngheţat impulsurile de iubire şi i-au ţinut într-o inactivitate egoistă. El îi somează să se ridice de la nivelul lor pământesc, scăzut, şi să respire în atmosfera clară şi însorită a cerului.” – Ellen G. White, Mărturii (ediţia 1998), vol. 5, pag. 646

Cei în care locuieşte Hristos vor fi înconjuraţi de o atmosferă divină. Hainele albe ale neprihănirii lor vor răspândi parfumul plăcut al grădinii Domnului.” – E. G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor (ed. 2004), pag. 119

Deşi în jurul nostru ar putea fi o atmosferă coruptă, nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Prin înălţarea inimii noastre în prezenţa lui Dumnezeu, în rugăciune sinceră, noi putem închide porţile minţii, împiedicând intrarea oricărui gând imoral şi nesfânt. Cei a căror inimă este deschisă, pentru a primi sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului şi vor avea o continuă comuniune cu cerul.” – E. G. White, Calea către Hristos (ediţia 2008), pag. 74

Întrebări pentru discuţie

• Cum este aerul în zona în care locuiţi? Cu ce probleme vă confruntaţi?

• Ce puteţi face individual împotriva poluării? Ce obligaţii vă revin la nivel de biserică în această privinţă?

• „Prin părtăşia cu Dumnezeu, cu Hristos şi cu îngerii sfinţi, ei sunt înconjuraţi de o atmosferă sfântă, o atmosferă care aduce sănătate trupului, vigoare intelectului şi bucurie sufletului.” – Ellen G. White, Gospel Workers, pag. 513. Cum puteţi să îi ajutaţi pe ceilalţi membri ai grupei să atingă acest ţel?

• Cunoaşteţi persoane care au probleme de sănătate din cauza poluării aerului? Dacă da, cum puteţi să-i ajutaţi? Puteţi să îi ajutaţi să petreacă un timp într-o zonă în care aerul este curat şi nepoluat?

• Invitaţi în cadrul grupei un cadru medical şi rugaţi-l să vă explice mai detaliat care sunt beneficiile aerului curat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO