Până acum ne-am ocupat de proprietăţile fizice ale atmosferei create de Dumnezeu pentru noi, dar cuvântul atmosferă este folosit pentru a descrie nu numai mediul fizic care ne înconjoară, ci şi atitudinile, sentimentele, emoţiile, sprijinul sau încurajarea celor din jur, toate formând o atmosferă fie pozitivă, fie negativă.

Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă proprie – o atmosferă care poate fi plină de putere dătătoare de viaţă, de curaj, de speranţă şi de parfumul plăcut al iubirii. Ori poate fi apăsătoare şi rece, plină de întunericul nemulţumirii şi al egoismului, sau otrăvitoare, datorită poluării mortale a păcatului cultivat. Prin atmosfera care ne înconjoară, fiecare persoană cu care venim în contact este afectată, indiferent dacă este sau nu conştientă de acest fapt.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos (ediţia 2006), pag. 252, 253

Unii pot prospera sau pot muri în funcţie de tipul de atmosferă cu care se înconjoară. Să ne gândim acum la atmosfera cerului – la atmosfera spirituală plină de laudă şi bucurie – şi să studiem efectul ei asupra noastră.

5. Ce ne spun textele următoare despre atmosfera cerului? Iov 38,6.7; Ps. 103,20-22; 148,2; Luca 15,7; Apoc. 21,4

Iov 38

6 Pe ce sînt sprijinite temeliile lui? Sau cine i -a pus piatra din capul unghiului,
7 atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie, şi cînd toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

Psalmi 103

20 Binecuvîntaţi pe Domnul, îngerii Lui, cari sînteţi tari în putere, cari împliniţi poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvîntului Lui.
21 Binecuvîntaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, cari faceţi voia Lui!
22 Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpînirii Lui! Binecuvintează, suflete, pe Domnul!

Psalmi 148

2 Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui!

Luca 15

7 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decît pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n’au nevoie de pocăinţă

Apoc.21

4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.`

Vestea bună este că noi putem să trăim această experienţă încă de pe acum, dacă acceptăm ca Hristos şi Tatăl să domnească în viaţa noastră (Ioan 14,23). Suntem chemaţi să respirăm chiar de acum din aerul curat al cerului şi să ne înconjurăm cu atmosfera căminului ceresc până la încheierea călătoriei noastre pe acest pământ.

Ioan 14

23 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.

Ce fel de atmosferă te înconjoară? Altfel spus, care sunt cuvintele tale, purtarea ta, atitudinile tale? Reflectă ele mai mult atmosfera de pe pământ sau atmosfera cerească? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre tine şi despre nevoia de a te schimba?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO