Citeşte din cartea Sfaturi pentru sănătate (ediţia 2000) de Ellen G. White, pag. 93, 94 din capitolul „Cumpătare în lucru”.

Cei care fac eforturi mari pentru a îndeplini o anumită lucrare într- un timp dat şi continuă să muncească atunci când judecata lor le spune că ar trebui să se odihnească nu câştigă niciodată. Ei trăiesc cu capital împrumutat. Îşi cheltuiesc forţa vitală de care vor avea nevoie în viitor. Iar atunci când au nevoie de energia pe care au cheltuit-o cu atâta nepăsare, ei eşuează, căci aceasta le lipseşte. Tăria fizică s-a epuizat, puterile intelectuale se prăbuşesc. Ei îşi dau seama că au întâmpinat o pierdere, dar nu ştiu ce este. Resursele lor fizice sunt epuizate când au nevoie de ele. Oricine încalcă legile sănătăţii va ajunge să sufere cândva, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dumnezeu ne-a asigurat forţa de bază de care avem nevoie în anumite perioade din viaţă. Dacă epuizăm această forţă în mod nechibzuit, prin suprasolicitare continuă, cândva vom pierde.” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului (ediţia 2007), pag. 294, 295

Întrebări pentru discuţie

• Cum aţi descrie societatea în care trăiţi: ca pe una care îi îndeamnă şi îi determină pe oameni să muncească la nesfârşit sau ca pe una în care ai timp de relaxare? Cum putem să fim echilibraţi în privinţa odihnei, indiferent de mediul în care trăim?

• Unii oameni suferă de insomnie din cauza unei conştiinţe vinovate. Este acesta şi cazul tău? Cum te ajută jertfa Domnului Isus în această privinţă? Ce trebuie să faci pentru a îndrepta situaţia şi pentru a avea o conştiinţă împăcată?

• Prezentaţi grupei câteva studii legate de nevoia de odihnă şi de beneficiile acesteia. Cum puteţi aplica aceste informaţii în viaţa voastră?

• A fost odihna Sabatului o binecuvântare pentru tine? Vorbeşte-le celor din grupă despre aceste binecuvântări. Pune accent atât pe câştigul spiritual, cât şi pe cel fizic.

• Meditaţi mai mult asupra faptului că Dumnezeu Însuşi S-a odihnit în ziua a şaptea a creaţiunii. Care este mesajul pentru noi? Cum ne ajută acest fapt să înţelegem mai bine importanţa odihnei în Sabat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO