7. Ce ne spun versetele din Geneza 2,1-3 şi Exod 20,8-11 despre importanţa odihnei?

Geneza 2

1 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Exodul 20

8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, la încheierea lucrării de creaţiune. Verbul ebraic pentru „a se odihni” provine din acelaşi cuvânt ca şi denumirea pentru „Sabat” (Shabbat). Lucrul acesta ne arată că Sabatul zilei a şaptea şi odihna îşi au originea la creaţiune. Chiar dacă nu ne este uşor să îl înţelegem, textul declară limpede că Dumnezeu Însuşi S-a odihnit.

8. În ce context a fost făcută declaraţia din Marcu 2,27 şi care este semnificaţia ei?

Marcu 2

27 Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;

Deşi cădem cu atâta uşurinţă în capcana regulilor şi a prescripţiilor, nu trebuie să uităm niciodată că Sabatul este o zi adusă la existenţă pentru binele nostru, o zi destinată meditaţiei, în care să contemplăm bunătatea lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de darurile minunate primite de la El. Sabatul este o dovadă neîntreruptă că recunoaştem dragostea Sa. Vestea bună este aceea că, prin păzirea Sabatului, noi nu numai că vorbim despre „odihna în Hristos”, ci şi experimentăm în mod practic această odihnă, arătând că ne încredem în ceea ce a făcut Hristos pentru noi, ca singură cale spre mântuire, şi nu în faptele noastre.

Dincolo de toate beneficiile spirituale, Sabatul ne oferă posibilitatea de a ne retrage din truda, luptele, stresul şi oboseala din timpul săptămânii. Este ziua în care Dumnezeu ne permite să ne relaxăm cu adevărat, să ne odihnim, să ne destindem şi să ne deconectăm, fără sentimentul că am face ceva greşit. Sabatul este ziua în care trupul şi sufletul nostru pot beneficia de odihna, care este atât de necesară.

Ce experienţe ai în ce priveşte odihna Sabatului? Este Sabatul o adevărată desfătare pentru tine, o binecuvântare şi o odihnă reală? Sau a devenit o povară, la fel ca pentru oamenii din vremea lui Hristos? Cum putem să ne deprindem să ne bucurăm la maximum de această zi de odihnă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO