Schimbările apărute în mediu după căderea în păcat

4. Când au observat Adam şi Eva primele consecinţei ale neascultării lor? Geneza 3,7; 3,17-19

Geneza 3

7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Geneza 3

17 Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
18 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
19 În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”

Odată cu intrarea păcatului în viaţa lor, Adam şi Eva s-au confruntat cu câteva consecinţe dureroase. După cum scrie Ellen White, ei au pierdut mai întâi veşmântul de lumină care îi acoperea. Atmosfera protectoare din jur s-a schimbat. De asemenea, au apărut schimbări şi în lumea plantelor. Au început să crească spini şi pălămidă, solul s-a întărit şi nu mai putea fi lucrat cu uşurinţă. Dar cel mai rău lucru dintre toate a fost moartea, pe care n-ar fi trebuit să o cunoască niciodată.

Mediul plăcut, creat special pentru bucuria lor, a căpătat dintr-odată o nouă înfăţişare şi le punea noi probleme, care au devenit şi mai dificile odată cu trecerea timpului şi odată cu ridicarea generaţiilor următoare. Oamenii au început să exploateze pământul cu scopul de a dobândi renume şi glorie.

5. Ce ni se spune în 1 Împăraţi 10,14-22 despre modul în care au ajuns oamenii să vadă natura?

1 Împăraţi 10

14 Greutatea aurului care venea lui Solomon, pe fiecare an, era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur,
15 afară de ce scotea de la negustorii cei mari şi din negoţul cu mărfuri, de la toţi împăraţii Arabiei şi de la dregătorii ţării.
16 Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a întrebuinţat şase sute de sicli de aur,
17 şi alte trei sute de scuturi mici de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei mine de aur; şi împăratul le-a pus în casa numită Pădurea Libanului.
18 Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeş şi l-a acoperit cu aur curat.
19 Scaunul acesta de domnie avea şase trepte, şi partea de sus era rotunjită pe dinapoi; de fiecare parte a scaunului erau rezemători: lângă rezemători stăteau doi lei,
20 şi pe cele şase trepte stăteau doisprezece lei de o parte şi de alta. Aşa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie.
21 Toate paharele împăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa Pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nicio trecere.
22 Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram; şi corăbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducând aur şi argint, fildeş, maimuţe şi păuni.

În afară de exploatarea (şi secătuirea) resurselor, toate popoarele au cunoscut şi decăderea, pierderile, degenerarea şi moartea, astfel că au ajuns să le considere parte firească a ciclului vieţii. Dar la început nu a fost aşa şi acesta nu este planul final al lui Dumnezeu. Omul s-a transformat din administrator al planetei în exploatatorul ei, încercând să obţină tot ce poate, fără să ţină cont de consecinţe.

Poluarea aerului şi a apei, contaminarea solului, apariţia agenţilor patogeni noi şi periculoşi, toate sunt indicii ale îmbătrânirii Pământului şi ale nevoii lui urgente de înnoire. Pe măsură ce statele lumii doresc să se dezvolte şi pe măsură ce statele dezvoltate doresc să-şi menţină standardul de viaţă, problemele de sănătate cu care se confruntă omenirea ar putea deveni enorme din cauza daunelor aduse asupra mediului.

În urmă cu câţiva ani, un lider politic a făcut următoarea declaraţie: „Nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza mediului, fiindcă Isus va reveni în curând.” Care este logica acestei declaraţii? Cum o comentezi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO