Responsabilitatea noastră faţă de mediu

6. Care sunt rolul nostru şi relaţia noastră cu natura? Psalmi 24,1

Psalmi 24

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

Când privim la starea lumii, trebuie să ne punem întrebarea: „Ce putem face pentru îmbunătăţirea mediului?” Mai întâi, trebuie să ne aducem aminte că Domnul este Stăpânul. Noi avem o anumită responsabilitate faţă de El şi faţă de ceea ce a creat. Pământul şi toţi oamenii sunt deopotrivă ai Lui, iar noi suntem răspunzători înaintea Sa pentru ceilalţi oameni şi pentru restul creaţiunii Sale.

Putem să conservăm resursele. Un exemplu este apa. Putem să o folosim cu înţelepciune. Putem sprijini eforturile de a le oferi apă curată oamenilor care duc lipsă de ea. În anumite zone ale lumii, aceasta este o problemă foarte serioasă, care duce la pierderea multor vieţi omeneşti.

Putem adopta alimentaţia prescrisă de Domnul pentru noi. Dacă mai mulţi oamenii ar trece la alimentaţia vegetariană, ar exista mai multă hrană pentru toţi, deoarece, pentru a susţine alimentaţia carnivoră, se consumă mult mai multe resurse naturale.

Putem avea grijă de plante şi de copaci. În felul acesta, putem contribui la menţinerea unui aer curat.

De asemenea, ar trebui să reducem cât mai mult posibil emisiile de dioxid de carbon, care au devenit un motiv de îngrijorare la nivel global, din cauza efectului pe care îl au asupra mediului.

Dacă suntem buni administratori ai pământului, dacă avem grijă de mediu, dacă nu strângem resursele naturale doar pentru noi, dacă suntem dispuşi să împărţim cu alţii din belşugul nostru (în cazul în care îl avem), contribuim astfel la îmbunătăţirea vieţii zilnice a celor care au nevoie de
ajutorul nostru. Suntem creştini, mărturisim că Îl urmăm pe Domnul Isus şi de aceea ne revine obligaţia de a-i ajuta pe cei în nevoie.

Citeşte Matei 25,34-46. Cum putem să ne îndeplinim cel mai bine rolul de administratori ai planetei şi ai resurselor ei? Ce alte versete din Biblie fac referire la acest subiect?

Matei 25

34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”
40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”
41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”
44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”
45 Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”
46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO