Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 1–2,7; 2,18-24; 3,7.17-19; Ps. 24,1; Mat. 25,34-46; Marcu 2,27.28; 3,4.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” (Psalmi 24,1)

În primele cinci zile ale săptămânii creaţiunii, Dumnezeu a pregătit un mediu potrivit pentru fiinţele umane care aveau să fie create.

El i-a aşezat pe Adam şi pe Eva în grădină (Gen. 2,8.15) şi i-a făcut stăpâni peste toate animalele de pe pământ. A fost pentru ei un prilej de studiu şi de satisfacţie, o şansă de a deveni reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ. Sabatul urma să pecetluiască relaţia lor cu El.

Geneza 2

8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

Dar păcatul a schimbat planul făcut de Dumnezeu. Mediul a devenit ostil. Truda obositoare a înlocuit munca plăcută. Egoismul a început să domine. Atunci a apărut exploatarea resurselor pământului, care a continuat până în zilele noastre. Pădurile au fost defrişate, a fost schimbat cursul apelor şi poluarea a crescut tot mai mult. Fertilitatea solului a fost folosită în mod nechibzuit. Lumina soarelui, deşi este vitală pentru sănătate, poate deveni un inamic al sănătăţii, dacă ne expunem ei prea mult. Totuşi, deşi am abuzat de ea necontenit, planeta încă ne întreţine existenţa.

Ideea centrală: La fel ca viaţa însăşi, şi mediul în care trăim este un dar de la Dumnezeu; de aceea, suntem răspunzători pentru el.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO