3. Ce ni se spune despre apă în Geneza 2,10? Ce concluzie putem trage de aici?

Geneza 2

10 Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.

Ca să supravieţuiască, fiinţele vii au nevoie de aer, de apă şi de hrană (Gen. 1,29: Şi Dumnezeu a zis:Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră). În descrierea Edenului, ni se spune că, pe lângă grădina lui frumoasă, exista acolo şi un râu care se despărţea în patru braţe. Dumnezeu a oferit apa pentru a susţine viaţa făpturilor pe care le-a creat. Fiecare celulă a corpului nostru, fiecare ţesut şi fiecare organ are nevoie de apă pentru a funcţiona. Apa ajută la reglarea temperaturii corpului, transportă nutrienţii şi oxigenul la celule, îndepărtează reziduurile, previne constipaţia, dă flexibilitate ţesuturilor, ocroteşte articulaţiile şi întreţine circulaţia sângelui. Trebuie să bem mai multă apă decât ne cere setea. Multe lichide, precum apa, laptele şi sucurile de fructe şi legume contribuie la hidratare; însă alcoolul şi băuturile cofeinizate duc, în mod paradoxal, la o pierdere crescută a lichidelor, lucru care poate fi dăunător. Apa curată este superioară multor băuturi. Începe ziua cu un pahar sau două de apă, iar pe parcursul zilei bea apă între mese, ca să îţi asiguri o bună hidratare.

Apa are şi alte funcţii benefice pentru sănătate. Spălarea mâinilor poate reduce transmiterea multor agenţi patogeni. O mare parte dintre bolile infecţioase ar putea fi combătute prin spălarea mâinilor mai ales înainte de masă. Baia zilnică îndepărtează murdăria care poate provoca boli.

4. Citeşte Levitic 11,40; 13,6.34.53.54; 15,1-13. Care este mesajul principal transmis aici?

Leviticul 11

40 cine va mânca din trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara; şi cine va purta trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara.

Leviticul 13

6 Preotul să-l cerceteze a doua oară în ziua a şaptea. Dacă rana a mai scăzut şi nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat: este o pecingine; el să-şi spele hainele, şi va fi curat.
34 Preotul să cerceteze râia a şaptea zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele şi nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat; el să-şi spele hainele şi va fi curat.
53 Dar dacă preotul vede că rana nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură, sau pe lucrul acela de piele,
54 să poruncească să se spele partea atinsă de rană şi să-l închidă a doua oară şapte zile.

Leviticul 15

1 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
2 „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le: „Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.
3 Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o opreşte, este necurat.
4 Orice pat în care se va culca va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat.
5 Cine se va atinge de patul lui să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
6 Cine va şedea pe lucrul pe care a şezut el să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi să fie necurat până seara.
7 Cine se va atinge de trupul lui să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
8 Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
9 Orice şa pe care va călări el va fi necurată.
10 Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara; şi cine va ridica lucrul acela să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
11 Cine va fi atins de cel cu scurgerea şi nu-şi va spăla mâinile în apă să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
12 Orice vas de pământ care va fi atins de el să fie spart, şi orice vas de lemn să fie spălat în apă.
13 După ce va fi curăţat de scurgerea lui, omul acela să numere şapte zile pentru curăţarea lui; să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul în apă curgătoare, şi va fi curat.

Scopul acestor curăţiri rituale din Vechiul Testament a fost un punct de controversă pentru cercetători. Mulţi susţin că acestea aveau doar un scop ceremonial, fără vreo legătură cu sănătatea. Deşi există unele cazuri care susţin ideea aceasta (de exemplu, ritualul în care preoţii se spală pe mâini şi pe picioare înainte de a intra în sanctuar – Exod 30,20.21), din informaţiile pe care le avem astăzi despre germeni şi curăţenie, e posibil ca Domnul să fi instituit aceste ritualuri şi pentru menţinerea sănătăţii, chiar dacă israeliţii nu ştiau atunci nimic despre existenţa microbilor.

Exodul 30

20 Când vor intra în Cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară; şi se vor spăla şi când se vor apropia de altar ca să facă slujba şi ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.
21 Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui şi pentru urmaşii lor.”

Astăzi ştim că folosirea apei pentru a ne păstra curaţi are beneficii extraordinare asupra sănătăţii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO