Citeşte Fapte 8,35-39. În acest pasaj este vorba despre Filip care i-a explicat eunucului cuvintele Scripturii, prezentându-i vestea bună a mântuirii prin Isus. Famenul L-a primit pe Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Când au văzut o apă, el l-a întrebat pe Filip: „Ce mă împiedică să fiu botezat?” A fost botezat şi a plecat mai departe fericit.

Faptele apostolilor 8

35 Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
36 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
37 Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38 A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39 Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Apa în sine nu a făcut niciun miracol; ea este un simbol al curăţirii. Darul Duhului Sfânt este cel care transformă viaţa. Botezul reprezintă mărturisirea publică a primirii lui Isus. Citeşte Ioan 3,5-8. Isus i-a spus lui Nicodim că „dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Ioan 3

5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”
8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

2. Ce se întâmplă atunci când cineva este botezat prin scufundare? Rom. 6,1-6

Romani 6

1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Convertirea autentică este simbolizată prin botezul prin scufundare, care reprezintă curăţirea vieţii. În Noul Testament, botezul prin scufundare este amintit de multe ori, fiind subliniată importanţa acestui ceremonial pentru experienţa creştină.

Pocăiţi-vă… şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Fapte 2,38)

Când suntem mântuiţi, suntem botezaţi în Hristos (Gal. 3,26.27) şi primiţi în trupul Său, Biserica (1 Cor. 12,13). În simbolismul biblic, botezul cu apă reprezintă curăţirea interioară (Efes. 5,25.26) şi renaşterea spirituală (Ioan 3,5), două teme fundamentale ale mântuirii.

Galateni 3

26 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

1 Corinteni 12

13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Efeseni 5

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,

Ioan 3

5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Mulţi oameni nu înţeleg semnificaţia botezului, însă pentru mulţi alţii, actul acesta presupune un curaj imens. În unele ţări, botezul poate duce la despărţirea de partenerul de viaţă, de familie şi de prieteni, la închisoare sau chiar la moarte.

Între ultimele cuvinte rostite de Isus aici, pe pământ, au fost şi acestea: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 16,16). Ultima chemare a lui Isus este să credem în El şi să ne botezăm. Dacă El include botezul în această chemare, înseamnă că nu putem ignora însemnătatea lui.

Ai experimentat realitatea cuvintelor scrise de Pavel în Romani 6,1-6? Cum arată acum viaţa ta în Hristos? De care lucruri ai fost cruţat? Ce schimbări mai ai de făcut? Cum poţi coopera mai mult cu Domnul, care Se oferă să-ţi spele păcatele?

Romani 6

1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO