Citeşte capitolul „Ungerea lui David” din Patriarhi şi profeţi, de Ellen White.

David a continuat să se pregătească în frumuseţea şi puterea anilor tinereţii sale, pentru a ocupa o poziţie înaltă între cei mai aleşi oameni de pe pământ. Talentele sale – daruri preţioase de la Dumnezeu – erau folosite pentru a mări slava Dătătorului. Ocaziile de meditaţie şi de cercetare de sine au folosit pentru a-l îmbogăţi cu acea înţelepciune şi evlavie care-l făceau plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor. În timp ce admira desăvârşirea Creatorului, înaintea sufletului său se deschidea o concepţie mai clară despre Dumnezeu. Subiectele neclare se luminau, greutăţile se lămureau, contrazicerile aparente se rezolvau şi fiecare rază de lumină atrăgea noi expresii de admiraţie şi tot mai dulci cântece de laudă spre slava lui Dumnezeu şi a Răscumpărătorului. Iubirea care-l anima, grijile care-l chinuiau, biruinţele care-l însoţeau, toate erau subiecte ale cugetării sale active; şi, privind la iubirea lui Dumnezeu în înlănţuirile evenimentelor din viaţa sa, inima lui izbucnea într-o şi mai vie adorare şi recunoştinţă, glasul lui izbucnea într-o melodie tot mai vie, harpa sa răsuna în imnuri tot mai voioase, iar păstoraşul creştea din putere în putere, din cunoştinţă în cunoştinţă, deoarece Duhul Domnului era asupra lui.” – Patriarhi şi profeţi (ediţia 2006), pag. 653

Întrebări pentru discuţie

• Cum putem noi, nişte fiinţe căzute, să-L iubim pe Dumnezeu? Prin ce se deosebeşte dragostea faţă de Dumnezeu de dragostea faţă de oameni sau lucruri?

• De ce este important să-L lăudăm pe Dumnezeu? Cum ne apropie de Dumnezeu lauda şi închinarea? Cum ne ajută să Îl cunoaştem mai bine şi să Îl iubim? De ce este deosebit de important să-L lăudăm în vremuri de criză? De ce lucru avem nevoie ca să-L putem lăuda şi în vremuri dificile?

• Mântuirea este numai prin credinţă. Niciunul dintre noi nu este suficient de bun, nici nu poate deveni atât de bun, încât să merite mântuirea. Nu suntem mântuiţi prin fapte, dar faptele condiţionează primirea mântuirii. Care este relaţia dintre credinţă şi fapte? Cum putem învăţa să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să ne manifestăm dragostea faţă de El prin fapte, fără să ajungem să credem că ele ar putea să ne salveze?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO