6. Citeşte 1 Ioan 2,15. Ce vrea să spună acest text? Că Dumnezeu nu-i iubeşte pe cei care iubesc lumea sau că cei care iubesc lumea nu-L iubesc pe Dumnezeu? Explică.

1 Ioan 2

15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

Uneori, sufletul simte nevoia de sfinţire, de cer, dar nu este timp să se smulgă din zgomotul lumii şi să asculte cuvântul maiestuos şi plin de autoritate al Duhului lui Dumnezeu. Lucrurile veşnice sunt aşezate pe un plan secundar, în timp ce lucrurile fireşti au întâietate. În aceste condiţii, este imposibil ca sămânţa Cuvântului să mai aducă roadă, pentru că viaţa sufletului trebuie să hrănească mărăcinii caracterului lumesc.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 52.

Cu toate că trebuie să fim conştienţi de pericolul legalismului, Israelul din vechime a alunecat şi a căzut întotdeauna atunci când a încercat să se potrivească tendinţelor contemporane lui şi să se asemene cu popoarele din jur. 1 Ioan 2,15 ne avertizează că iubirea de lume face imposibil ca inima să simtă iubire pentru Dumnezeu. Cât de atenţi ar trebui să fim, ca biserică, pentru a ne asigura că, în încercarea de a ne apropia de lume pentru a o câştiga la Hristos, nu vom ajunge să o iubim şi să ne lăsăm atraşi în ea, şi totul în Numele Domnului!

7. Cum poate şti cineva când iubeşte lumea mai mult decât Îl iubeşte pe Dumnezeu? La ce semne ar trebui să fim atenţi?

Pericolul de a iubi lumea mai mult decât Îl iubim pe Dumnezeu capătă o nouă semnificaţie în Iacov 4,4: „Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.De ce foloseşte Iacov metafora adulterului pentru membrii bisericii care se lasă atraşi în vârtejul lumii? Să observăm, totodată, că nici Ioan, în 1 Ioan 2,15, nu lasă loc pentru niciun compromis. Ori suntem cu Dumnezeu, ori cu lumea.

Cu care aspecte ale lumii te lupţi cel mai mult? Care ţi se par cele mai atrăgătoare? Cum poţi învăţa să lupţi lupta credinţei şi să nu te laşi prins de ceea ce, în cele din urmă, nu numai că nu-ţi poate aduce împlinire, dar te va şi distruge?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO