Cum să cultivăm roada Duhului (Ioan 15,8)

Chiar dacă noi nu putem face o sămânţă să crească, există anumite lucruri pe care le putem face şi care, la rândul lor, vor facilita creşterea plantei, până când aceasta va aduce roade. Aşa este şi cu viaţa plină de Duhul. Deşi lucrarea Duhului Sfânt în inima credinciosului face parte din marea taină a vieţii, Scriptura ne-a dat instrucţiuni precise cu privire la modul în care putem să încurajăm creşterea aceasta, astfel încât să putem împlini dorinţa lui Isus de a aduce multă roadă, spre slava Tatălui (Ioan 15,8).

Ioan 15

8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.

În cele ce urmează sunt prezentate câteva căi de a încuraja creşterea roadei Duhului:

Prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ce declară 2 Timotei 3,16 că este de folos Scriptura? Ca rezultat, ce se va realiza în viaţa noastră? (Vezi vers. 17; Ps. 119,105.)

2 Timotei 3

16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Psalmi 119

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

Prin rugăciune.Rugăciunea este respiraţia sufletului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt instrument al harului nu o poate substitui şi sănătatea sufletului să fie totuşi păstrată. Rugăciunea aduce inima într-o comuniune strânsă şi imediată cu Izvorul vieţii şi întăreşte vigoarea şi tonusul experienţei religioase. A neglija exerciţiul rugăciunii sau a ne ruga sporadic, din când în când, atunci când ne convine, înseamnă a pierde legătura cu Dumnezeu. Facultăţile spirituale îşi pierd vitalitatea, experienţa religioasă va fi lipsită de sănătate şi de vigoare.” – Ellen G. White, Gospel Workers, pag. 254, 255.

Prin gânduri potrivite.Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Fil. 4,8) Cum putem învăţa să ne păstrăm mintea preocupată doar de gânduri nobile, înălţătoare?

Prin mărturisire creştină. Omul pe care Isus l-a vindecat, eliberându-l de duhurile de demoni, a cerut să meargă împreună cu Mântuitorul. Isus i-a refuzat cererea şi i-a cerut să se întoarcă acasă, la ai lui, şi să le spună ce făcuse Domnul pentru el (Marcu 5,18-20). În ce fel contribuie slujirea noastră misionară la creşterea roadei Duhului în viaţa noastră?

Marcu 5

18 Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El.
19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.”
20 El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.

Roada Duhului nu va apărea de la sine. Alegerile pe care le faci îţi hotărăsc destinul. Ce schimbări ar trebui să faci în modul tău de viaţă, în relaţiile cu cei din jur şi în tot ceea ce faci pentru a-ţi favoriza creşterea spirituală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO