Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul(Ioan 16,13).

Având în vedere ceea ce am studiat ieri, este evident că lucrarea Duhului Sfânt este să ne conducă la Hristos şi să ne ajute să rămânem în El. „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15,26)

Aprofundează această declaraţie atât de clară: „Predicarea Cuvântului nu va fi de niciun folos fără prezenţa continuă a Duhului Sfânt şi fără ajutorul Său neîncetat. Acesta este singurul Învăţător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va trezi conştiinţa şi va transforma viaţa numai atunci când este însoţit în inimă de Duhul. Poate că cineva este în stare să prezinte litera Cuvântului lui Dumnezeu, poate că are cunoştinţă de toate poruncile şi făgăduinţele lui, dar, dacă Duhul Sfânt nu sădeşte adevărul în inimă, niciun suflet nu va cădea pe Stâncă, să se zdrobească.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 671, 672.

3. Cum subliniază Ellen G. White aici lucrarea Duhului Sfânt?

Ceea ce vedem în lucrarea Duhului Sfânt sunt ambele aspecte ale Adevărului: atât cel obiectiv, cât şi cel subiectiv. Duhul vine, mărturiseşte despre Isus şi dovedeşte lumea vinovată în ceea ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16,8). Acestea sunt adevăruri cu greutate în legătură cu lumea, cu Dumnezeu şi cu realitatea.

În acelaşi timp, lucrarea Duhului Sfânt nu se rezumă la a ne învăţa aceste adevăruri. Viaţa noastră trebuie să fie schimbată prin înţelegerea lor. Aceste adevăruri obiective şi veşnice nu ne vor fi de niciun folos, dacă viaţa noastră nu va fi transformată de ele, iar o parte a acestui proces (poate chiar cea mai importantă) este, aşa cum scria Ellen G. White, aceea de a ne zdrobi pe Stâncă (vezi Ps. 51,17).

Tu cum ai fost zdrobit (dacă ai fost)? Ce s-a întâmplat? Ce schimbări au avut loc? Ce ai învăţat din acea experienţă, cu privire la viaţă, cu privire la suferinţă şi cu privire la Dumnezeu? Ce alte lecţii ar trebui să mai înveţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO