1. „Isus i-a zis: ’Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine’” (Ioan 14,6). Scrie un scurt paragraf în care să explici ce crezi că înseamnă această declaraţie a lui Isus.

Dintr-un punct de vedere, textul acesta este o provocare pentru concepţia relativistă (ideea că adevărul este doar subiectiv şi personal), atât de des întâlnită în lumea de astăzi. Cuvintele lui Isus nu lasă loc de ambiguitate: Nu există aici nimic de genul „Fiecare îşi alege propriul său drum spre Dumnezeu”. Prin aceste cuvinte, Isus stabileşte realitatea adevărului obiectiv. Iată Adevărul. Punct. Puţine versete din Biblie sunt mai contrare sentimentului de relativism decât acestea.

În acelaşi timp, există şi un alt element. Adevărul este o Persoană. Tu poţi să ajungi la adevăr printr-o relaţie cu o Persoană. Aceasta este o concepţie radical diferită de cea bazată pe noţiunea unui adevăr care este doar un grup de realităţi faptice. Isus, o fiinţă omenească, este Adevărul; prin urmare, dacă vrei să cunoşti adevărul, trebuie să-L cunoşti pe Isus.

2. Cum ne ajută cele scrise mai sus să înţelegem cuvintele Domnului Hristos din Ioan 17,3?

Ioan 17

3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

Totuşi trebuie să avem grijă cu această concepţie, că toată religia noastră constă în a avea o relaţie cu Dumnezeu. Până la urmă, într-un fel sau într-altul, oricine trăieşte într-o relaţie cu Dumnezeu. Şi oamenii care neagă existenţa lui Dumnezeu trăiesc într-o relaţie cu El. Pilat a avut o relaţie cu Isus; la fel şi Caiafa. Chiar şi Diavolul are o relaţie cu Isus: Îl urăşte. Evanghelia nu este o invitaţie de a avea o relaţie cu Isus, ci de a ne consacra Lui, de a ne preda Lui. De exemplu, Nicodim a avut o relaţie cu Isus – una în care, în cele din urmă, I-a predat Mântuitorului viaţa lui şi tot ceea ce avea. De o astfel de relaţie avem nevoie!

Fără îndoială că şi tu ai o relaţie cu Isus. Întrebarea pe care trebuie să ţi-o pui este: Ce fel de relaţie ai? Şi cum o poţi îmbunătăţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO