E. D. Hulse a spus: „Umilinţa este un lucru ciudat. Când crezi că ai dobândit-o, ai şi pierdut-o.

Un mic oraş a hotărât să îl identifice şi să îl recompenseze pe cel mai smerit cetăţean al său. A fost efectuat un sondaj, în acea comunitate destul de restrânsă, şi, în cele din urmă, persoana căutată a fost identificată. În cadrul unei ceremonii la care au participat toţi oamenii importanţi din localitate, celui mai blând cetăţean i s-a făcut cadou o panglică pe care scria: „Cel mai smerit om din oraş”. Cu toate acestea, a doua zi a trebuit să i se ia înapoi „decoraţia”, deoarece o purta!

9. Cum înţelegi făgăduinţele şi răsplătirile menţionate în pasajele ur mătoare?

Is.57

15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

Mat. 23

12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.

Ţef. 2

3 Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.

Prov. 16

18 Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii.

Prov. 22

4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.

1 Pet. 5

5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
6 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.

Aceste versete ne aduc mângâiere, deoarece sunt momente când oamenii profită de cei blânzi şi smeriţi. Dar, în acest studiu, am văzut că un om smerit nu este preocupat să se înalţe pe sine înaintea oamenilor, ci mai degrabă să-L înalţe pe Dumnezeu. Drept urmare, Dumnezeu făgăduieşte să-l înalţe El pe cel care este smerit. Răsplata poate fi primită chiar de acum şi, cu siguranţă, în cerul cel nou şi pe pămânrul cel nou, pentru veşnicie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO