Noi trebuie să fim martori pentru Dumnezeu nu numai prin predicarea adevărului, nu numai prin distribuirea de literatură. Să ne amintim că o viaţă trăită asemenea lui Hristos este argumentul cel mai puternic ce poate fi adus în favoarea creştinismului şi că un caracter de mică valoare face mai mult rău în lume decât caracterul unui om lumesc.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 9, pag. 21.

Însemnul creştinismului nu este o insignă exterioară şi nici purtarea unei cruci sau a unei coroane, ci este ceea ce se dă pe faţă ca rezultat al unirii dintre om şi Dumnezeu. Prin puterea harului Său, manifestat în transformarea caracterului, lumea trebuie să fie convinsă că Dumnezeu Şi-a trimis Fiul ca Răscumpărător al ei. Nicio altă influenţă care poate înconjura sufletul omenesc nu are o asemenea putere, ca influenţa unei vieţi lipsite de egoism. Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei este un creştin iubitor şi demn de a fi iubit.” – Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 470.

Întrebări pentru discuţie:

1. Citiţi şi discutaţi în cadrul grupei răspunsurile pe care le-aţi dat la întrebarea din studiul de duminică, referitoare la modul în care aţi cunoscut personal bunătatea lui Dumnezeu, „facerea de bine” din partea Sa.

2. Care sunt câteva căi practice prin care putem, ca indivizi sau ca biserică, să manifestăm şi să le descoperim altora bunătatea lui Dumnezeu? Este cunoscută biserica ta, în localitatea în care trăieşti, pentru „facerea de bine”? Dacă ar fi ca biserica să se mute din acel loc, oamenii care locuiesc în vecinătate i-ar simţi lipsa?

3. Biblia spune că Legea lui Dumnezeu este bună. Şi noi ştim că aşa este. Atunci, cum poate fi ea folosită ca ceva rău? Care sunt câteva moduri în care Legea poate fi folosită greşit şi care sunt consecinţele triste ale unei astfel de folosiri greşite?

4. Meditează asupra acestei vechi dileme filozofice: Ceva este conside rat bun pentru că Dumnezeu spune că este bun, sau Dumnezeu îl consideră bun pentru că acel lucru este deja bun?

5. Discutaţi, în cadrul grupei, pasajul din Luca 18,18.19. Ce spune Isus aici? Cum trebuie să înţelegem cuvintele Sale?

Luca 18

18 Un fruntaş a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
19 „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO