În felul Lui de purtare cu neamul omenesc, Dumnezeu are îndelungă răbdare faţă de cel nepocăit. El foloseşte mijloacele rânduite de El pentru a-i chema pe oameni la supunere şi le oferă iertare deplină, dacă se pocăiesc. Dar, pentru că Dumnezeu este îndelung-răbdător, oamenii abuzează de îndurarea Lui. ’Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.’ Răbdarea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care ar trebui să înmoaie şi să supună sufletul, au o influenţă cu totul diferită asupra celor nepăsători şi păcătoşi. Ele îi conduc să lepede înfrânarea şi îi întăreşte în împotrivire. Ei îşi închipuie că Dumnezeu, care le-a răbdat atâtea, nu va lua seama la perversitatea lor. Dacă am trăi într-o dispensaţiune de pedepsire imediată, fărădelegile împotriva lui Dumnezeu nu ar apărea atât de des. Dar, cu toate că este amânată, pedeapsa nu este deloc mai puţin sigură. Şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are o limită. Hotarul îndelungii Lui răbdări poate fi atins, şi atunci El va pedepsi în chip sigur. Şi când va lua cazul păcătosului plin de încumetare, El nu va
înceta până când nu va termina pe deplin.
” – Ellen G. White, Comentariul Biblic AZŞ, pag. 1166.

Întrebări pentru discuţie:

1. A spune că Dumnezeu este răbdător nu este acelaşi lucru cu a spune că este tolerant. Care este deosebirea dintre răbdare şi toleranţă şi de ce cele două sunt uşor de confundat?

2. Privind la viaţa Domnului Hristos, cum ne descoperă El ce înseamnă răbdarea? Care sunt câteva exemple elocvente pe care ni le dă El în ceea ce priveşte răbdarea? Ce exemple ne dă El (dacă ne dă) de situaţii când răbdarea nu este potrivită?

3. Meditează mai mult asupra legăturii dintre încercări şi caracter. Desigur, în multe cazuri, încercările ne fac caracterul mai bun. În acelaşi timp, ce se întâmplă atunci când încercările îi înverşunează pe oameni împotriva lui Dumnezeu, îi îndepărtează de El şi îi fac cinici şi plini de îndoieli? Ai întâlnit vreodată un astfel de caz? Dacă da, ce poţi să înveţi din acea experienţă?

4. Pe lângă încercări, ce alte căi poate folosi Domnul pentru a ne învăţa răbdarea? Tu cât de bine ai învăţat (sau încă înveţi) lecţia răbdării?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO