Cum să ne dezvoltăm răbdarea (Iacov 1,2-4)

9. Citeşte Iacov 1,2-4. Care a fost experienţa ta în ceea ce priveşte realitatea acestor versete? Ce ai învăţat din diferitele încercări cu care te-ai confruntat, astfel încât, în cele din urmă, să devii o persoană mai bună, care să reflecte mai bine caracterul lui Isus?

Iacov 1

2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.
4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Cuvântul grecesc pentru „încercări”, tradus uneori prin „ispite”, este peirazo, a cărui semnificaţie mai largă este „probe” sau „teste”. Diavolul ne încearcă sau ne ispiteşte să facem rău. Testele şi încercările pe care Dumnezeu le îngăduie să vină în viaţa noastră au scopul de a ne dezvolta caracterul.

Încercările vieţii sunt uneltele prin care Dumnezeu îndepărtează necurăţiile şi asperităţile din caracterul nostru. Tăierea, nivelarea şi cizelarea, arderea şi lustruirea lor sunt o lucrare dureroasă. E greu să fii şlefuit pe tocilă. Dar piatra iese astfel pregătită, pentru a-şi lua locul în Templul ceresc. Maestrul nu lucrează cu atâta atenţie şi grijă la un material fără valoare. Numai pietrele Sale preţioase sunt lustruite ca pentru un palat.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 10.

Aceasta nu înseamnă însă că orice încercare face parte din providenţa lui Dumnezeu. Adesea, noi aducem suferinţa asupra noastră prin neascultare. În acelaşi timp, de multe ori, încercările şi suferinţele nu sunt decât consecinţele faptului că trăim într-o lume căzută, păcătoasă, în care avem un vrăjmaş care ne urăşte.Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. (1 Pet. 5,8).Cu toate acestea, dacă Îi îngăduim lui Dumnezeu să lucreze în noi, dacă ne predăm Lui deplin, prinzându-ne de El în credinţă şi în ascultare, indiferent de situaţiile prin care trecem, noi putem ieşi din aceste încercări mai buni, mai curaţi. Nimeni nu spune că este uşor. Viaţa pe acest pământ nu este deloc uşoară, dar avem o făgăduinţă minunată: „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1,6).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO