Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 6,3; Exod 34,6; Marcu 4,26-29; Rom. 15,5; Efes. 4,1.2; Iacov 1,2-4.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.” (Evrei 10,36)

În limba greacă sunt două cuvinte care au semnificaţia de „răbdare”, o altă faţetă a roadei Duhului. Primul dintre ele este hupomene, tradus prin „răbdare, statornicie, rezistenţă şi tărie de caracter” în împrejurări care nu pot fi schimbate. Cel de-al doilea cuvânt, makrothumia, înseamnă „îndelung-răbdător” sau „cu multă răbdare”. Este opusul lui „lipsit de răbdare, irascibil, pripit”. În general, el exprimă ideea de a rămâne statornic, de a nu te lăsa stăpânit de împrejurările nefavorabile sau de a avea răbdare cu oamenii.

O persoană răbdătoare are o purtare blândă, plină de bunătate şi constantă, indiferent de împrejurări. Adevăratul test al răbdării nu stă în aşteptarea îndelungată, ci în felul cum te comporţi cât timp durează această aşteptare. „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic” (Iacov 1,4).

Pentru ca cineva să atingă acest punct în viaţa sa este nevoie de exerciţiu, de harul lui Dumnezeu şi de dispoziţia de a lăsa deoparte eul şi de a asculta întru totul îndemnurile Duhului Sfânt. Vestea bună este aceea că, dacă învăţăm răbdarea, ne aflăm într-o postură potrivită pentru a primi multe alte binecuvântări din partea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO