Răbdarea este un atribut al lui Dumnezeu

Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ’Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de credincioşie.’” (Exod 34,6)

Una dintre numeroasele relatări biblice care ilustrează răbdarea lui Dumnezeu este cea legată de atitudinea Sa faţă de cetatea Ninive. Profetul Iona a recunoscut răbdarea lui Dumnezeu: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!” (Iona 4,2).

Să observăm câteva dintre celelalte calităţi cu care este asociată răbdarea, în Exod 34,6. Îndurarea, mila, bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu îi protejează şi îi susţine chiar şi pe cei mai împietriţi dintre păcătoşi, oferindu-le timp şi ocazii favorabile ca să-şi schimbe viaţa. Dacă Dumnezeu i-ar lovi sau i-ar abandona pe oameni atât de repede cum o facem noi, am fi cu toţii morţi.

1. De ce are Dumnezeu răbdare cu cei păcătoşi? (2 Petru 3,8.9) Cum ai văzut realitatea acestui adevăr manifestată faţă de tine sau faţă de alţii?

2 Petru 3

8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Dacă te-ar întreba cineva cum ţi-L imaginezi pe Dumnezeu, cum Îl percepi în mintea ta, cum L-ai descrie? Lucrul acesta este relevant, deoarece modul în care se gândeşte un creştin la Dumnezeu este strâns legat de concepţia lui despre lume şi de modul în care acesta se poartă cu semenii. Dacă Îl privim pe Dumnezeu ca fiind mânios şi mereu gata să pedepsească, atunci cum îi vom trata pe cei din biserica sau din familia noastră?

2. Cum putem învăţa să facem ceea ce ne îndeamnă Domnul în Romani 15,5?

Romani 5

5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO