Psalmi 4

3 Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.

Psalmi 119

165 Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.

Isaia 26

3 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Romani 8

6 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Filipeni 4

7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Cu puţin înainte de răstignirea Sa, Hristos le-a lăsat ucenicilor Săi un testament de pace. ’Vă las pacea’, a zis El, ’vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte’ (Ioan14,27). Pacea aceasta nu este pacea care vine printr-o conformare faţă de cele lumeşti. Hristos nu a cumpărat niciodată pacea, făcând compromis cu păcatul. Pacea pe care Hristos le-a lăsat-o ucenicilor Săi era mai mult lăuntrică decât exterioară şi avea să rămână totdeauna cu martorii Săi, în decursul luptelor şi al împotrivirii.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 84.

Lupta pentru supremaţie scoate la iveală un spirit care, dacă este cultivat, în cele din urmă va închide porţile Împărăţiei lui Dumnezeu pentru aceia care îl împărtăşesc. Pacea lui Hristos nu poate locui în mintea şi în inima unui lucrător care critică şi îi găseşte vină unui alt lucrător, pentru simplul fapt că acesta nu aplică metodele pe care el le consideră a fi cele mai bune sau deoarece simte că nu este preţuit. Domnul nu îl va binecuvânta niciodată pe acela care îi critică şi îi acuză pe fraţii lui, pentru că aceasta este lucrarea lui Satana. – Manuscrisul 1, 1894” – Ellen G. White, Evanghelizare, pag. 102.

Întrebări pentru discuţie:

1. Gândeşte-te la câteva căi prin care ai putea lucra pentru a ajuta biserica din care faci parte să păstreze pacea între membrii ei, atunci când, în mod inevitabil, apar tensiuni şi neînţelegeri.

2. Care sunt situaţiile obişnuite cu care ne confruntăm în viaţa de fiecare zi şi care ne ameninţă pacea? La ce făgăduinţe biblice putem apela, atunci când ne confruntăm cu ele?

3. Desigur, este întotdeauna uşor să spunem să ne încredem în Domnul, indiferent de circumstanţele în care ne găsim, pentru că din această încredere izvorăşte pacea. Şi lucrul acesta este adevărat. Dar ce putem face, la nivel practic, pentru a schimba acele circumstanţe care ne ameninţă pacea? Cu alte cuvinte, cât de des temerile şi neliniştea noastră sunt consecinţa alegerilor pe care le facem?

4. Ce putem face, concret, pentru a-i ajuta pe alţii să depăşească situaţiile care îi împiedică să-şi găsească pacea?

5. Vorbind dintr-un punct de vedere realist, câtă pace ne aşteptăm noi să avem într-o lume plină de lupte, de haos, de suferinţă şi de zbucium?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO