Bucuria care durează (Evrei 11,24.25)

6. „Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.” (Evr. 11,24.25) Ce principii ale vieţuirii creştine descoperi în aceste versete? (Vezi şi Luca 9,23; Fapte 14,22; Fil. 1,29.)

Luca, 9
23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Faptele apostolilor, 14
22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

Filipeni, 1
29 Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El,

7. Cum putem lega versetele de mai sus de făgăduinţa bucuriei? (Vezi şi Evr. 11,16; 1 Pet. 1,6-8.)

Evrei, 11
16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.

1 Petru, 1
6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări,
7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,

În mod evident, decizia lui Moise de a întoarce spatele tronului Egiptului nu a fost corectă din punct de vedere politic. El ar fi putut decide să rămână în Egipt şi să devină următorul Faraon. Ar fi putut considera, logic privind lucrurile, că un astfel de drum era voinţa lui Dumnezeu pentru el. În definitiv, nici nu ar fi fost atât de greu să-şi găsească argumentele, deoarece, de cele mai multe ori, există o mulţime de motive „bune” pentru a lua o decizie greşită.

8. Gândeşte-te la ultima ocazie când ai luat o decizie greşită pe baza unor motive „bune”. Ce lecţii neplăcute ai învăţat din acea experienţă?

În timp ce bucuria vine din a şti că eşti în armonie cu voia lui Dumnezeu, consecinţele imediate pot fi adeseori dificile şi dureroase. Ideea că, atunci când Îl primim pe Isus şi ascultăm de Cuvântul Său, toate problemele noastre vor dispărea poate să ne conducă la dezamăgire. Faptul că devii un creştin consacrat nu îţi asigură, în mod automat, bani, renume şi influenţă. În fiecare an, mii de creştini sunt persecutaţi, unii chiar martirizaţi, pentru credinţa lor.

În cele din urmă, speranţa noastră, mântuirea noastră, totul trebuie să depindă de ceva mai mare şi mai sigur decât poate să ofere lumea aceasta. Cât de important este, aşadar, ca, indiferent prin ce trecem, să ne concentrăm atenţia asupra a ceea ce a făcut Isus pentru noi şi asupra a ceea ce ne-a făgăduit El. Altfel, nu vom avea altceva decât ceea ce oferă această lume şi, aşa cum ştim cu toţii, ceea ce oferă ea poate avea uneori un gust teribil de amar.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO