O concepţie populară destul de veche spune că, dacă cineva trece prin dificultăţi, este pentru că acea persoană fie a făcut ceva greşit, fie nu are suficientă credinţă. Ce imagine rece şi întunecată cu privire la Dumnezeu! Isus a spus clar că, în această viaţă, toţi vom avea necazuri, atât cei credincioşi, cât şi cei necredincioşi. Oricât de mult ne place istoria lui Daniel în groapa cu lei, adevărul este că majoritate creştinilor aruncaţi la lei, în arene, au fost sfâşiaţi de acele fiare şi omorâţi. La fel şi în ceea ce îi priveşte pe cei trei tineri care au scăpat cu viaţă din cuptorul aprins, în timp ce majoritatea creştinilor legaţi pe rug au fost cu adevărat mistuiţi de flăcări şi au murit!

5. Citeşte Galateni 6,9, Iacov 1,2-4 şi 1 Petru 1,6. Ce speranţă, ce făgăduinţe găsim în aceste versete, care ne-ar putea ajuta atunci când trecem prin suferinţe şi prin necazuri?

Galateni, 6
9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

Iacov, 1
2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.
4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.

1 Petru, 1
6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări,

Gândeşte-te la posibilitatea că majoritatea credincioşilor de astăzi sunt lipsiţi de bucurie pentru simplul fapt că sunt preocupaţi prea mult de ei înşişi. Oricât de reale ar fi problemele cu care ne confruntăm, concentrându-ne exclusiv asupra lor, nu facem altceva decât să le agravăm şi să le înrăutăţim în mintea noastră. În realitate, noi avem suficiente motive să ne bucurăm, nu în noi înşine, ci în Dumnezeu.

În definitiv, nu spune Dumnezeu că „până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (Mat. 10,30)? Gândeşte-te la promisiunea implicită din aceste cuvinte. Dacă, ştiind că siguranţa noastră este în Isus, atunci când noi înşine trecem prin necazuri şi încercări am fi disupuşi să le slujim altora, am vedea că autocompătimirea poate fi transformată în bucurie printr-un simplu act de voinţă. „Domnul l-a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi.” (Iov 42,10)

Indiferent de dificultăţile cu care te confrunţi în prezent, caută pe cineva care trece, la rândul său, prin încercări şi suferinţe. Este imposibil să nu ştii pe cineva care are nevoie de ajutor, de încurajare, de susţinere. În ce fel purtarea poverii altora o uşurează pe a ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO