Este datoria creştinilor să convingă lumea că religia lui Hristos dezbracă sufletul de hainele de apăsare şi de jale şi îl îmbracă apoi cu bucurie şi voioşie. Aceia care Îl primesc pe Hristos ca pe un Mântuitor care iartă păcatul sunt îmbrăcaţi în hainele Sale de lumină. El le îndepărtează păcatul şi le oferă, în schimb, neprihănirea Sa. Bucuria lor este deplină.

Cine poate fi mai îndreptăţit decât creştinii să cânte cântări de bucurie? Nu ei aşteaptă în curând să devină membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc? Nu este Evanghelia vestea bună a unei măreţe bucurii? Atunci când făgăduinţele lui Dumnezeu sunt acceptate fără reţinere şi pe deplin, în viaţă este adusă strălucirea cerului.” – Ellen G. White, A Call to Medical Evangelism and Health Education, pag. 26, sublinierea noastră.

Întrebări pentru discuţie:

1. Gândeşte-te la viaţa câtorva personaje biblice bine cunoscute. Cât de multă bucurie crezi că au trăit? Ce poţi spune despre Noe, Avraam sau Iosif? Dar despre Daniel, David sau Ieremia? Dar despre Pavel sau Ioan Botezătorul? Ce putem învăţa din experienţa lor, fie aceasta bună sau rea, în legătură cu ce înseamnă, de fapt, bucuria creştină?

2. Care sunt câteva dintre căile lumeşti de a fi „fericit”? Cât de eficiente sunt ele? Ce ai învăţat despre căile lumeşti de a obţine fericirea? Sunt ele toate rele sau ar putea şi ar trebui să-şi aibă şi ele locul lor în viaţa noastră?

3. Cât de multă fericire sau bucurie ar trebui să aşteptăm în viaţa aceasta, chiar fiind creştini, care cunoaştem dragostea infinită a lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, când pretutindeni în jurul nostru vedem boală, suferinţă şi moarte şi când ştim că multe suflete vor fi pierdute pentru veşnicie, cât de fericiţi ar trebui să fim? Nu este o dovadă de egoism să ne bucurăm de starea noastră de bine, în timp ce ştim că alţii vor pieri?

4. De ce speranţa şi făgăduinţa vieţii veşnice pe un pământ nou sunt esenţiale pentru întreaga noastră experienţă creştină? Ce ne-ar mai rămâne fără ele? Cât de important este aşadar să păstrăm această speranţă întotdeauna înaintea noastră? În definitiv, chiar dacă ne este bine în această lume şi în această viaţă, toate acestea nu vor dura, aşa că, până la urmă, câtă mulţumire ne-ar putea aduce?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO