4. Citeşte Matei 5,43-48 şi apoi redă în propriile cuvinte ce a spus Isus. Ce subliniază Mântuitorul cu privire la dragoste?

Matei, 5
43 Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Dacă trebuie să ne iubim vrăjmaşii, sau duşmanii, ar fi bine să descoperim exact care sunt aceştia. Dacă un duşman este doar acela care îţi ameninţă viaţa, atunci ai putea crede că acest text nu ţi se aplică, din moment ce, probabil, viaţa nu ţi-a fost ameninţată în ultimul timp.

Dar, prin definiţie, un duşman este un adversar, un rival, un contracandidat, cineva care te contestă sau care îţi face concurenţă într-un anumit domeniu. Un duşman este cineva care te urăşte sau care se poartă urât cu tine. Poate să fie chiar partenerul sau partenera ta de viaţă sau un alt membru al familiei. Pot exista situaţii când un membru al familiei nu este foarte iubitor. Poate chiar caută căi de a te enerva sau chiar mai rău. Când se întâmplă astfel, este uşor să te laşi prins în capcana răzbunării sau a unei atitudini meschine.

Poate că la serviciu ai trecut prin experienţa unui conflict cu colegii, când cei alături de care ai lucrat ani de zile au început să te considere adversarul lor. Un duşman poate fi cineva la care ai ţinut şi de care ai avut grijă sau poate fi chiar cineva din biserică.

Trebuie să înţelegem că vrăjmaşul la care Se referă Isus nu se limitează la cineva care ne ameninţă viaţa, ci se referă la oricine ne provoacă atâta consternare, încât să ne simţim ispitiţi să ne răzbunăm.

5. Citeşte Proverbe 15,1; 25,21 şi 1 Petru 3,9. Cum ne ajută aceste texte să înţelegem acest principiu important cu privire la dragoste?

Proverbele, 15
1 Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Proverbele, 25
21 Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.

1 Petru, 3
9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

Să ne iubim duşmanii? Multora li se pare greu să manifeste dragoste chiar şi faţă de prieteni; cu atât mai mult faţă de duşmani. Cum putem învăţa să urmăm exemplul lui Isus în această privinţă? Cum poate inima noastră să fie schimbată, astfel încât să putem să-i iubim pe cei care ne sunt duşmani? În ce fel rugăciunea înălţată pentru ei ar putea avea un rol important în a ne ajuta să atingem acest ideal creştin?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO