După apostazia de la Sitim , s-a făcut un recensământ al bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus (Num.26,1-4). Cu numai câteva excepţii notabile (vers.64,65) , vechea generaţie a trecut la odihnă şi a fost înlocuită de generaţia nouă.

1 . Care a fost unul din motivele pentru care s-a făcut numărătoarea ? De ce era aşa important să se ştie câţi erau ? Num.26,52-56

Odată cucerită , ţara trebuia împărţită în mod egal , pentru a fi evitate certurile şi neînţelegerile . Din fericire , Moise mai era încă în viaţă şi putea să dea îndrumări . Potrivit textului , seminţiile mai numeroase primeau o parte mai mare , iar seminţiile mai puţin numeroase primeau o parte mai mică . Nici nu se putea mai corect decât atât !

2 . Ce principiu important descoperim în Numeri 27,1-11 ?

Un element-cheie al acestui pasaj este sfinţenia familiei , cu un accent deosebit asupra proprietăţii şi a dreptului la moştenire . Ideea era că moştenirea trebuia păstrată în cadrul aceleiaşi familii . Ţara era considerată o „moştenire” şi , prin urmare , aparţinea familiei .

De asemenea , observăm că soluţia aceasta nu a fost aplicată o singură dată . Fiindcă aceste femei au avut credinţa şi curajul să îi ceară lui Moise să le facă dreptate , Domnul a stabilit „o lege şi un drept” (Num.27,11) care aveau să rămână valabile şi în generaţiile viitoare , pentru ocrotirea femeilor aflate în situaţii asemănătoare .

Este atât de uşor să lăsăm ca bunurile pe care le deţinem să ne ia în stăpânire până acolo încât să uităm chiar şi cele mai elementare principii creştine ! Cum putem să avem grijă ca dorinţa noastră după bunuri materiale să nu ne afecteze relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO