Pentru studiul din această  săptămână , citeşte Numeri 26-32 şi Romani 5

Sabat după-amiază

Text de memorizat : ” Ascultă , Israele ! Domnul , Dumnezeul nostru , este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul , Dumnezeul tău , cu toată inima ta , cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta . ” (Deuteronom 6,4.5)

După ce Şi-a împlinit Cuvântul care declara că generaţia răzvrătită care a refuzat să intre în Ţara Făgăduinţei nu va mai intra în ea , Domnul a adus acum noua generaţie la graniţa acestei ţări . Acolo le-a poruncit lui Moise şi marelui preot Eleazar să facă numărătoarea bărbaţilor de la douăzeci de ani în sus , „ a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele ” (Num.26,2). Surprinzător este că , în urma celei de-a doua numărători , au ieţit la socoteală 601.730 de oameni (vers.51) , aproape tot atâţia cât au ieşit la prima numărătoare , cu patruzeci de ani înainte : 603.550 (Num.2,32) . În ciuda pedepselor divine abătute asupra poporului , în care a pierit prima generaţie (în afară de Iosua şi Caleb ) , Dumnezeu i-a înmulţit mult , iar oştirile lui Israel adunate pe şesurile Moabului erau , practic , la fel de numeroase ca şi oştirea din prima generaţie .

Mai rămâneau însă multe întrebări : Era această nouă generaţie dispusă să înveţe din greşelile părinţilor , după ce a îndurat consecinţele acestor greşeli ? Erau aceşti oameni gata să asculte de Domnul ? Erau ei pregătiţi să preia ştefeta ? Ce lecţii trebuiau să înveţe ? Ce lecţii învăţăm noi de la ei ?

Pentru studiul Bibliei la rând : Evrei 11 Petru 5

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO